Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ruszają tegoroczne otwarte konkursy ofert dla organizacji w Powiecie Pruszkowskim

Aktualności

Ruszyła pierwsza w tym roku tura powiatowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe . Do 24 lutego organizacje społeczne działające na terenie powiatu pruszkowskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań, które planują zrealizować na przestrzeni roku 2017. Do rozdysponowania w pierwszej transzy dotacyjnej jest kwota 131 000 złotych.

Preferowane w tegorocznych konkursach kierunki zadań publicznych wynikają z priorytetów uzgodnionych wspólnie z organizacjami w ramach trwającego od maja do sierpnia 2016 r. procesu konsultacji Powiatowego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wśród oczekiwanych kierunków zadań publicznych realizowanych przez organizacje  Powiat Pruszkowski w 2017 roku wspierał będzie przede wszystkim:

– działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

– działalności na rzecz rozwoju aktywności społecznej i organizacji pozarządowych, wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa medycznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

– z zakresu upowszechniania tradycji narodowej, rozwoju świadomości obywatelskiej oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

– oświaty i wychowania  oraz upowszechniania kultury fizycznej;

– a także turystyki i krajoznawstwa oraz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;

Tegoroczne konkursy powiatowe, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią i uzgodnieniami z organizacjami, ogłaszane będą blokowo w dwóch terminach i jednocześnie dla wszystkich zakresów zadań publicznych przewidzianych w rocznym Programie Współpracy.  Pierwsza tura ogłoszona w styczniu 2017 –  dla realizacji zadań w pierwszym półroczu lub w trybie całorocznym. Druga tura, której ogłoszenie jest przewidziane w maju 2017 – dotyczyła będzie zadań przewidzianych do realizacji w II połowie roku.

uchwała wraz z ogłoszeniem – pobierz

DSC_4633

20160305_111719_resized

13423777_1735920786686974_7352440449423583738_n

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst