Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXIX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXIX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się w 7 lutego 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-308/17/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2016 r. /BRZ-309/17/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia i włączenia jej
  do Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie /BRZ-310/17/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. /BRZ-311/17/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2017 rok /BRZ-313/17/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2017 rok /BRZ-314/17/.
 11. Informacja Nr 24/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 9 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. /BRZ-312/17/.
 12. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Maria Makowska

 

 

BRZ_308_17.pdf

BRZ_309_17.pdf

BRZ_310_17.pdf

BRZ_311_17.pdf

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst