Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.

Aktualności

W Powiecie Pruszkowskim dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów. Dzięki współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu powstały miejsca, w których bezpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Od stycznia 2017 r. otwarte będą punkty w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4, w Piastowie przy ul. Namysłowskiego 11 oraz w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 20 i al. Krakowskiej 29. Pomoc prawna w założeniu jest udzielana w każdym z tych miejsc przeciętnie pięć dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie. Zlikwidowane zostały natomiast dwa punkty, które funkcjonowały w zeszłym roku: w Opaczy Kolonii (gm. Michałowice) i w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26.

Kto będzie mógł skorzystać?

Z porad mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby powyżej 65. roku życia, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, a także ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz osoby najuboższe.

Pomoc można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykluczone z poradnictwa jest również prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej.

Zakres pomocy obejmuje udzielanie porad na temat obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygotowanie projektów pism z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach, a także sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana jest również w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Zainteresowana osoba, aby taką pomoc uzyskać, przedkłada dokument potwierdzający ciążę oraz wypełnia stosowne oświadczenie.

Punkty, w których porad udzielają radcowie prawni i adwokaci:

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4
Poniedziałek: 8.00 – 12.00
Wtorek: 16.00 – 20.00
Środa: 8.00 – 12.00
Czwartek: 16.00 – 20.00
Piątek: 11.00 – 15.00

Raszyn, ul. Poniatowskiego 20
Poniedziałek: 12.00 – 16.00
Wtorek: 14.00 – 18.00
Środa: 9.00 – 13.00
Czwartek: 9.00 – 13.00
Piątek: 14.00 – 18.00

Piastów, ul. Namysłowskiego 11
Poniedziałek: 10.00-14.00
Wtorek: 15.00 – 19.00
Środa: 9.00 – 13.00
Czwartek: 15.00 – 19.00
Piątek: 10.00 – 14.00

Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe, w których porad udzielają radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, a także osoby z wykształceniem prawniczym, posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej:

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4
Poniedziałek: 14.00 – 18.00
Wtorek: 9.00 – 13.00
Środa: 14.00 – 18.00
Czwartek: 9.00 – 13.00
Piątek: 16.00 – 20.00

Raszyn, al. Krakowska 29
Poniedziałek: 15.00 – 19.00
Wtorek: 9.00 – 13.00
Środa: 15.00 – 19.00
Czwartek: 8.00 – 12.00
Piątek: 15.00 – 19.00

Piastów, ul. Namysłowskiego 11
Poniedziałek: 14.00 – 18.00
Wtorek: 11.00 – 18.00
Środa: 13.00 – 17.00
Czwartek: 11.00 – 15.00
Piątek: 14.00 – 18.00

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst