Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wigilia organizacji pozarządowych w nowym Centrum

Aktualności, NGO

Otwarte 14 grudnia br. Powiatowe Centrum Dialogu Społecznego od samego początku cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród organizacji pozarządowych. W ciągu pierwszego tygodnia w Centrum odbyły się już trzy spotkania wigilijne poszczególnych organizacji pozarządowych, a ich zwieńczeniem w dniu 20 grudnia była wspólna wigilia otwarta dla wszystkich organizacji działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

W spotkaniu wigilijnym, na które zjechali społecznicy z wszystkich gmin powiatu, wziął również udział Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś. Był wigilijny stół, wspólne życzenia, kolędowanie przy akompaniamencie zespołu kameralnego Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „Pruszkowianka”, a także ustalanie planów pomiędzy organizacjami co do wspólnych działań w nadchodzącym Nowym Roku.

Wszystko wskazuje na to, że nowe Centrum powołane  w celu zintensyfikowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i stworzenia im jak najlepszych warunków do rozwoju, od samego początku zaczyna dobrze wypełniać swoją rolę –  ośrodka współpracy i integracji organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego. Przypomnijmy też, ze Centrum to będzie animowało działania integracyjne i edukacyjne lokalnego III sektora,  udostępniało zainteresowanym organizacjom swój zlokalizowany w śródmieściu Pruszkowa lokal na spotkania, szkolenia, warsztaty, a także inspirowało działalność niezrzeszonych mieszkańców powiatu do podejmowania działań społecznych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst