Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXVIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXVIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się w 22 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-303/16/.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016 /BR-304/16/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-292/16/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BR-293/16/.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu,
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5) głosowanie nad uchwałą budżetową.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Pruszkowski, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonych w Piastowie
/BR-305/16/.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uchwalenia powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020 /BR-306/16/.
11. Informacja Nr 23/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 16 listopada
do 8 grudnia 2016 roku. /BR-307/16/.
12. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
13. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
14. Zamknięcie obrad.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst