Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Centrum Dialogu Społecznego oficjalnie otwarte!

Aktualności, NGO

W środę 14 grudnia br. Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś w asyście licznie zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu pruszkowskiego, dokonał otwarcia Powiatowego Centrum Dialogu Społecznego – ośrodka, który ma stanowić centrum wspierania aktywności społecznej mieszkańców powiatu.

W trakcie spotkania inaugurującego działalność Centrum, Starosta, przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali wspólną „Deklarację Dobrej Woli, Dialogu i Współpracy”, która przybrała formę aktu założycielskiego Centrum.

W Deklaracji czytamy:
Dla stworzenia jak najlepszych warunków do rozwijania aktywności społecznej na terenie Powiatu Pruszkowskiego powołujemy do życia Powiatowe Centrum Dialogu Społecznego, którego zadaniem będzie pełnienie roli centrum wsparcia, rozwoju i integracji dla organizacji pozarządowych oraz nieformalnych inicjatyw społecznych.

Centrum Dialogu Społecznego w Pruszkowie będzie pierwszym tego rodzaju ośrodkiem na Mazowszu prowadzonym przez samorząd powiatowy. Dotychczas istniejące centra współpracy z organizacjami pozarządowymi są prowadzone przez samorządy miejskie i obejmują swoim zasięgiem jedynie obszary swoich miast. Zorganizowanie tego typu Centrum o zasięgu międzygminnym, na teren całego powiatu, jest pomysłem prekursorskim i ma szansę stać się przykładem dobrych praktyk dla innych samorządów powiatowych.

Pruszkowskie Centrum będzie animowało działania integracyjne i edukacyjne lokalnego III sektora na terenie powiatu, udostępniało zainteresowanym organizacjom zlokalizowany w śródmieściu Pruszkowa lokal na wspólne spotkania, szkolenia, warsztaty, a także inspirowało działalność niezrzeszonych mieszkańców powiatu do podejmowania działań społecznych.
FullSizeRender 9

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst