Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nocna i świąteczna opieka lekarska w powiatowym szpitalu na Wrzesinie

Aktualności

Od 1 stycznia 2012 r. nocna i świąteczna pomoc medyczna udzielana jest w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4. Placówka ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarz dyżurujący będzie udzielał porad z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w nowym budynku szpitala przy ul. Armii Krajowej 2/4 w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego, w weekendy oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Pomoc lekarska udzielana jest w przypadkach nagłych, w godzinach kiedy poradnia POZ, w której leczony jest pacjent jest już nieczynna i kontakt z lekarzem prowadzącym jest niemożliwy. Będą również wykonywane zlecenia stałe lekarza rodzinnego celem zachowania ciągłości leczenia w siedzibie NPL i w szczególnych przypadkach w domu chorego. Do dyspozycji pacjentów są zespoły lekarsko-pielęgniarskie sprawujące opiekę stacjonarną i wyjazdową.

Przed wizytą u lekarza należy zgłosić się do rejestracji zlokalizowanej w szpitalu (na wprost wejścia głównego do szpitala) i okazać aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Kontakt telefoniczny do rejestracji tel. 22 758 67 14. Wizyty domowe realizowane są w terminie ustalonym przez NFZ tj. do 2 godzin.

Do nagłych przypadków, które wymagają natychmiastowej interwencji, należy wzywać ratownictwo medyczne.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst