Gmina Michałowice

Łuk Unii Europejskiej w Michałowicach
Fot: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
 • Ferie zimowe w Muzeum Dulag 121
  Ferie zimowe w Muzeum Dulag 121
 • Harmonogram dyżurów aptek na rok 2014
  Harmonogram dyżurów aptek na rok 2014
 • Srebrna statuetka
  Srebrna statuetka
 • Ostrzeżenie przed czadem
  Ostrzeżenie przed czadem
 • Projekt METROPOLIS w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
  Projekt METROPOLIS w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
 • Apel Muzeum Dulag 121
  Apel Muzeum Dulag 121
 • "Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju"
  "Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju"
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3113 W w Raszynie
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3113 W w Raszynie
 • Koncepcja rozbudowy szpitala
  Koncepcja rozbudowy szpitala

Pytanie do starosty

Wybierz kategorię i(lub) wprowadź szukany ciąg znaków:

Formularz
Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków: brak

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Witam. Mam pytanie. Kiedy można się spodziewać rozpoczęcia inwestycji na Żbikowie przy ulicach 3-go maja, Ciechanowską i Poznańską Dz. Urz. Woj. Wa-go Nr 45 z dn. 14.08.1998. poz.148 W tej inwestycji ma powstać droga i wszystkie przyłącza gaz, woda, kanalizacja, obok działki nad której kupnem się zastanawiam wraz z rodziną.
Dziękuję.
(Paweł, 03.06.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Pawle,
Niestety nie jestem w stanie udzielić Panu odpowiedzi na zadane pytanie, ponieważ żadna z kwestii nie znajduje się z zakresie kompetencji Powiatu. Planowaniem i realizacją inwestycji, polegających na budowie kanalizacji czy wodociągów, zajmują się gminy. W tym przypadku odpowiada za to Miasto Pruszków.
Ponadto ulice Ciechanowska i Poznańska nie są drogami powiatowymi. W tym rejonie drogami będącymi pod zarządem Powiatu Pruszkowskiego są ulice Długa i 3 Maja.
W związku z tym przesyłam Pana pytanie do Urzędu Miasta Pruszkowa do załatwienia według właściwości rzeczowej.

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Proszę o skuteczne działanie w doprowadzeniu stanu użyteczności drogi powiatowej w Sękocinie Starym ul. Sękocińska do stanu umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po tej ulicy. Jestem mieszkanką sąsiedniej
wioski Słomin. Codziennie odwożę dzieci do przedszkola do Sękocina. Przejechanie odcinka od Al. Krakowskiej do Przedszkola graniczy z cudem. Większość mieszkańców aby przejechać ten odcinek albo wjeżdża do rowów lub jedzie chodnikiem, co powoduje kolejne szkody na tym odcinku. Proszę o pilną interwencję!
(Bogusława Radolińska, 27.05.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Bogusławo,
Aktualnie prowadzona jest akcja remontowania nawierzchni dróg powiatowych na terenie całego Powiatu Pruszkowskiego. Według harmonogramu robót, ubytki w ulicy Sękocińskiej będą uzupełnione do 16 lipca br.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Szanowni Państwo,
Bardzo szybko potrzebuję wyrobić paszport. Czy takie wyrobienie jest możliwe w ciagu 2 tygodni? Jesli nie czy pomimo miejsca zamieszkania w Michałowicach mogę złożyc taki wniosek w Warszawie?
(Michał, 14.05.2010 r.)

Odpowiedź:
Wniosek o paszport składa się zgodnie z miejscem stałego zameldowania. Jeśli jest Pan zameldowany w Michałowicach, właściwym punktem dla Pana jest Terenowy Punkt Paszportowy w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 19/21, tel. 22 738-14-98, -97.
Termin oczekiwania na paszport wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku (6 tyg. jeśli nastąpiła zmiana meldunku z innego województwa w ciągu 10 ostatnich lat). Paszporty przychodzą z Warszawy zwykle przed terminem, natomiast nie zagwarantuję, że odbierze Pan paszport w pożądanym czasie. Istnieje możliwość wyrobienia paszportu tymczasowego. Dokument taki wydaje się w sytuacjach losowych (należy udokumentować) i decyduje o tym kierownik oddziału paszportowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Zwracam się z prośbą o uporządkowanie sytuacji z dziurami na ulicy Grodziskiej w Starej Wsi. Jest ich bardzo dużo, a oprócz tego przejeżdżające samochody "strzelają" kamieniami w osoby przechodzące chodnikiem. Jest to szczególnie groźne dla małych dzieci w wózkach.
Proszę o interwencję, zanim wydarzy się nieszczęście.
(Grodziska - Stara Wieś, 02.05.2010 r.)

Odpowiedź:
Zdaję sobie sprawę z tego, że sytuacja na wielu drogach wymaga natychmiastowego remontu. Cały czas podejmowane są działania, które mają na celu poprawę stanu nawierzchni dróg powiatowych. 30 kwietnia br. została zakończona pierwsza tura prac remontowych.
Ulica Grodziska w Starej Wsi będzie remontowana po 7.06.2010 r. Jest to data rozstrzygnięcia przetargu, w którym zostanie wybrana firma, mająca zająć się robotami remontowymi.

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Szanowna Pani,
Na kiedy jest planowane rozpoczęcie i zakończenie realizacji programu rozbudowy sieci dróg powiatowych - o którym tyle się pisało w lokalnych mediach?
Pozdrawiam
(Marcin, 02.05.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Marcinie,
Program rozbudowy sieci dróg powiatowych jest już w fazie realizacji. Została wykonana dokumentacja dotycząca ulicy Przyszłości, która połączy drogę wojewódzką Nr 719 z ul. 36 P.P. Legii Akademickiej. Jej urzeczywistnienie jest uzależnione od budowy przez PKP przejazdu kolejowego w Parzniewie. W dniu 14 maja 2010r. wysłano pismo w tej sprawie do PKP, otrzymanie pozytywnej odpowiedzi będzie sygnałem do rozpoczęcia budowy drogi.
Zostało także zlecone wykonanie dokumentacji na budowę drogi łączącej drogę nr 3115W, tj. ul. Sokołowską z drogą nr 3120 W, tj. Al. Hrabską (na skrzyżowaniu z Al. Krakowską). Planowany termin odbioru dokumentacji to 31.08.2010 r. Wykonanie zadania przewidziano w latach 2010-2011.

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Pani Starosto dużo mówi się ostatnio o trasie książąt mazowieckich. Proszę odpowiedzieć czy są jakieś konkrety w tej sprawie - jak ma przebiegać trasa, jeżeli tak to w jakim okresie może powstać. Czy tylko są to plany.
(Janusz, 23.04.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Januszu,
Trasa Książąt Mazowieckich w Pruszkowie jest planowana jako droga główna, która ma odciążyć ruch w centrum miasta. Za jej wykonanie odpowiedzialny jest Samorząd Województwa Mazowieckiego i tam można uzyskać szczegółowe informacje na temat lokalizacji przedmiotowej drogi oraz jej planów budowlanych.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Pani Starosto sprawdzam cierpliwie Pani odpowiedzi ale niestety mój list pozostaje niezauważony. Pytałam Panią na jakiej zasadzie firma IRAKLIS z Nowej Wsi otrzymała pozwolenie na prowadzenie tak uciążliwej produkcji w terenie zabudowanym. Firma postawiła (bez powiadomienia nadzoru budowlanego) halę, na której widnieje napis magazyn a faktycznie odbywa się tam produkcja-branża metalowa spawanie, szlifowanie, cięcie. Jestem zdruzgotana tym faktem ponieważ jestem najbliższą sąsiadką. Powiadomiłam o tym fakcie Inspektorat Ochrony Środowiska. Zostały wykonane pomiary, które pokazały że hałas został przekroczony. Firma została ukarana. Tylko co z tego? Ja nadal muszę żyć w tym hałasie. Wójt Gminy Michałowice w odpowiedzi na moje pismo napisał, że nie jest osobą kompetentną do załatwienia tej sprawy. Natomiast Nadzór Budowlany w Pruszkowie milczy.
Myślałam, że żyjemy w państwie prawa.
(Monika, 21.04.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Moniko,
Decyzją z dnia 5 stycznia 2006 r. Nr 8/2006 znak: WŚ. 7634/15/05/06 określono dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska.dla „IRAKLIS” Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Kamelskiego 9.

Organem uprawnionym do bezpośredniego egzekwowania ww. decyzji jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Bartycka 110 A w Warszawie, który może na zakład nałożyć kary administracyjne
za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

Z ustaleń przeprowadzonej kontroli w okresie od 23 marca 2010 r. do 30 marca 2010 r. przez pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wynika, iż Spółka nie realizuje obowiązku nałożonego w decyzji z dnia 5 stycznia 2006 r. Nr 8/2006, znak: WŚ.7634/15/05/06.

Naruszenie warunków nałożonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, zgodnie z art. 337a oraz art. 361 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo karze grzywny, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W tej sytuacji nie jest możliwe prowadzenie postępowania administracyjnego, a tylko postępowanie o charakterze karnym, które jest prowadzone przez organy ścigania. W tej sytuacji, wobec naruszenia warunków określonych w mojej decyzji z 5 stycznia 2006 r., pismem z dnia 26 kwietnia 2010 r., znak: WŚ. 0715 - 26/10 zawiadomiłam Komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach przy ul. Kuchy 15, 05-820 Reguły o zaistniałej sytuacji, z prośbą o podjęcie działań przewidzianych prawem.

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Witam do kogo nalezy ulica Elizy Orzeszkowej w PIastowie i czy mozna zamontować tam tzw. śpiacych policjantów w celu spowolnienia aut głównie przed kościołem, którędy to wiedzie trasa wracających dzieci ze szkoły podstawowej w kirunku Reguł. Pozdrawiam
(mrzysty, 15.04.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Ulica Elizy Orzeszkowej, o której Pan pisze, znajduje się pod zarządem Gminy Miasto Piastów. W związku z tym decyzję w sprawie zamontowania tam elementów uspokojenia ruchu może podjąć Burmistrz Miasta Piastowa. Pana pytanie przesyłam do Urzędu Miasta Piastowa do załatwienia według kompetencji.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Szanowny Panie
Kto szybciej jest w stanie interweniować w sprawie powodzi wieś Jaworowa gmina Raszyn - 2 zgłoszenia z gminy w tej sprawie zlekceważone. Pan czy TV ? a potem Pan, bo tak sie zwykle dziej.
(Artur Grochowski, 15.04.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Arturze,
Z uwagi na długą zimę i wyjątkowo obfite opady śniegu i szybkie topnienie, problem podtopień występował w wielu miejscach Powiatu Pruszkowskiego. Systemy melioracyjne, służące odprowadzaniu nadmiaru wód na terenach rolniczych nie były w stanie poradzić sobie z jej ilością, co było powodem występujących podtopień. Sytuacji nie ułatwiają konflikty interesów, których występowaniu nie przeciwdziałają aktualnie obowiązujące uwarunkowania prawne. Prawo wodne reguluje powinności indywidualnych właścicieli gruntów w taki sposób, że główne urządzenia melioracyjne budowane i utrzymywane są z funduszy skarbu państwa, natomiast koszty drobnych urządzeń, takich jak sączki, zbieracze, studnie oraz rowy i stawy rybne ponoszone są przez właścicieli gruntów.
We wsi Jaworowa /przede wszystkim na ul. Kinetycznej/ w okresie wiosennym wystąpiły podtopienia na niektórych posesjach. Spowodowane to było podniesieniem poziomu terenu włącznie z naruszeniem stosunków wodnych bez zgody stosownych władz, co było bezpośrednią przyczyną podtopień.
Decyzja o przywróceniu stosunków wodnych leży w kompetencjach gminy Raszyn.
Służby gminne przekopały zasypany wcześniej przez mieszkańców rów, powodując odpływ wody do pobliskiego stawu, co doraźnie rozwiązało problem.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam,
Czy powstała już kadra zarządzająca dla muzeum Dulagu 121? W sieci brak informacji na ten temat, oraz jakichkolwiek danych kontaktowych z osobami odpowiedzialnymi za muzeum. Jeśli tak to bardzo proszę o podanie adresu mailowego do osoby, zajmującej się nową instytucja.
(Justyna, 09.04.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Justyno,

Jesteśmy w trakcie tworzenia strony internetowej ze wszystkimi, niezbędnymi informacjami o nowopowstającym muzeum oraz o obozie Dulag 121. Kadra zarządzająca muzeum nie została jeszcze powołana.

Ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi muzeum proszę zwracać się do Pani Alicji Szpigiel Naczelnika Biura Zarządu Powiatu Pruszkowskiego (tel. 0 22 738-14-30), adres emailowy: a.szpigiel@powiat.pruszkow.pl

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam,
Proszę o podanie daty otwarcia Muzeum Dulagu 121.
Pozdrawiam
(Małgorzata, 08.04.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Małgorzato,
Uroczyste otwarcie Muzeum obozu przejściowego Dulag 121 planujemy na dzień 1 października 2010 r. Uroczystość odbędzie się podczas obchodów upamiętniających rocznicę utworzenia obozu przejściowego - Dulag 121, które w tym roku zaplanowano właśnie na ten dzień.

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Dzień dobry Pani pragnę zapytać czy jest w planach remont drogi w Piastowie na ulicy Kosciuszki - w tym momencie powstaje nowy budynek, kolejny mieszkalny przy tej ulicy, buduje firma Barc S.A. Rezydencja Kosciuszki - dojazd do tych bloków jest tragiczny, nie widze nigdzie na stronach w piastowie czy będzie przeprowadzony remont tej ulicy, proszę jeszcze o informacje odnosnie ulicy sienkiewicza w piastowie - trwa remont kawalka ulicy do alej jerozolimskich, co z dalsza czescią ulicy sienkiewicza ? bedzie remontowana ?
dziekuję za informację
(Tomasz, 06.04.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Tomaszu,
Pana pytania dotyczą ulic, które znajdują się pod zarządem Gminy Miasto Piastów. Wobec tego nie mogę Panu udzielić odpowiedzi, ponieważ nie leży to w moich kompetencjach. Pana zapytanie przesyłam do Urzędu Miasta Piastowa do załatwienia według właściwości rzeczowej.

Pytanie: (kategoria: Ochrona środowiska)
Dlaczego mimo obowiązku segregacji odpadów, jaki nałożyła na nas obecność w Unii Europejskiej, Pruszków stanowi niechlubny przykład? W czyich kompetencjach leży ustawienie pojemników do segregacji odpadów?
(Marcin, 31.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Marcinie,
Na terenie Powiatu Pruszkowskiego funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów. Systemy te obejmują przede wszystkim odpady komunalne. Zadania związane
z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym z selektywną zbiórką należą do zadań własnych gmin. Wynika to wprost z przepisów ochrony środowiska, w szczególności z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn. zm.).
Przedmiotem selektywnej zbiórki odpadów są głównie odpady przeznaczone do recyklingu takie jak: szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne. W gminach powiatu pruszkowskiego do selektywnej zbiórki wykorzystywane są kontenery, różnego typu pojemniki oraz worki. Prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów zielonych przeznaczonych do kompostowania realizowana w systemie workowym.
Linki do stron internetowych, gdzie można znaleźć doniesienia prasowe w tej sprawie: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,7544783,Smieci__Warszawa_powinna_brac_przyklad_z_Pruszkowa.html
http://www.polskieradio.pl/jedynka/ekosygnaly/artykul144432_segregacja_odpadow_w_pruszkowie_.html

Pytanie: (kategoria: Architektura)
Proszę o odpowiedz na pytanie-czy można rozpalać ogniska na swojej posesji? Nie mówię o liściach czy śmieciach, ale o gałęziach. Proszę akty prawne. O ile to możliwe proszę o odpowiedz na adres lederstyl@lederstyl.pl
Z góry dziękuję
(Dorota Buńko, 29.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Doroto,
Gałęzie mogą być traktowane, jako odpad ulegający biodegradacji o kodzie 20 02 01 - (podgrupa 20 02 - odpady z ogrodów i parków w tym z cmentarzy); grupa 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) . W związku z tym do gałęzi mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 z późn. zm.), a w szczególności art. 13 ust 3., który stanowi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.
W przypadku rozpalania ognisk z gałęzi niebędących odpadami zagadnienia te regulują przepisy przeciwpożarowe, a w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). W § 4. ust 1 określono, że w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. Pkt 5) powyższego § precyzuje, zabronione jest rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m.

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Witam,
Może by w końcu ktoś łaskawie poczuł się do odpowiedzialności i chociaż doraźnie załatał tą apokalipsę co tam się dzieje?? Ja rozumiem, że nowa nawierzchnia to plany, kanalizacja i inne pierdoły, które wpływają na czas, ale na litość boską niech ktoś ruszy cztery litery i zobaczy jak tam się jeździ!! Dziury na pół ulicy, studzienka ogrodzona kijami i taśmami to już lekka przesada!! Ile można czekać na załatanie tych dziur?? Czemu była ona łatania kilkoma łopatami dwa-trzy tygodnie temu przy ul. Przejazdowej?? A dalej co?? Żwirku zabrakło?!?! Ruszcie ludzie 4 litery bo dojdzie tam w końcu do nieszczęścia!!
Pozdrawiam!!
Wkurzony, codziennie przejeżadżający tamtędy z duszą na ramieniu
(Pan Tomek, 29.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Tomku,
Zapewniam Pana, że Zarząd Powiatu Pruszkowskiego czuje się odpowiedzialny za stan nawierzchni dróg powiatowych. Obecnie prace związane z likwidowaniem dziur w jezdni są prowadzone sukcesywnie na terenie całego powiatu. Kolejność remontowanych dróg jest uzależniona od warunków jazdy, jakie na nich panują. W miarę upływu czasu zostanie naprawiona znaczna ich większość. W dniach 31.03 i 1.04 br. była remontowana ulica Promyka, o której Pan pisze. Jestem pewna, że dzięki temu komfort jazdy na tej drodze znacznie się poprawi.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Szanowna Pani Starosto,
Kiedy zostanie przeprowadzony remont drogi powiatowej tj. ul. Promyka??
Droga jest fatalna, po chodnikach nie ma juz śladu - zostały zarośnięte przez krzaki !! Spacer z dzieckiem w wózku na odcinku od Wiśniowej do Przejazdowej to udręka. To skandal ze przez tyle lat nie zrobiono NIC w tej sprawie. Gąsin został totalnie zapomniany i zaniedbany przez władze. Ponadto mam pytanie, kiedy zostanie położona kanalizacja na ww. ulicy?
(Aneta, 06.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Aneto,
Modernizacja nawierzchni drogi i chodnika na ul. Promyka (od ul. Wiśniowej do ul. Przejazdowej) w Pruszkowie została wpisana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i jest zaplanowana na lata 2011-2012. Wykonanie tej modernizacji jest jednak uzależnione od wykonania kanału sanitarnego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

W chwili obecnej nie posiadamy informacji o przystąpieniu przez MPWiK do budowy kanału sanitarnego. Do czasu rozpoczęcia prac związanych z przebudową nawierzchni, ulica Promyka będzie konserwowana w ramach bieżących robót utrzymaniowych.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Szanowna Pani Starosto,
Pytanie moje dotyczy „dzikiego” przejścia przez tory linii kolejowej Warszawa - Łódź zlokalizowanego w Brwinowie pomiędzy ulicami Sportową i Przejazd (obie w gestii powiatu). W tym roku PKP PLK planują rozpocząć prace modernizacyjne na ww. linii. W ich toku mają zostać zainstalowane ekrany dźwiękochłonne, które uniemożliwią mieszkańcom przekraczanie torowiska, a co za tym idzie poważnie ograniczą komunikację pomiędzy północną i południową częścią miasta. Niestety w toku postępowania środowiskowego odrzucono możliwość wpisania w zakres prac modernizacyjnych budowy kładki w tym miejscu. Proszę zatem o informację, czy powiat pruszkowski planuje wykonanie we wcześniej wspomnianym miejscu bezpiecznego przejścia przez tory (kładka, tunel).
Jeśli tak, to na jaki okres planowana jest ta inwestycja i czy przewidziane jest dofinansowanie ze środków unijnych.
Pozdrawiam serdecznie
(Krzysztof, 20.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Planowana przez PKP modernizacja linii kolejowej ma sprawić, że pociągi będą mogły poruszać się po niej z prędkością 160 km/h. Zmiany nie tylko będą dotyczyły zainstalowania ekranów dźwiękoszczelnych, PKP chce także zlikwidować wszystkie kładki z przejściami dla pieszych na tej linii oraz niektóre przejazdy, co spotkało się z negatywną opinią Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Z tego, co jest mi wiadomo, PKP nie planuje budowania żadnego przejazdu, ani kładki w miejscu, o którym Pan pisze. Powiat również nie ma w swoich planach takiej inwestycji.

Więcej informacji na temat modernizacji linii kolejowej może Pan uzyskać w Oddziale Regionalnym PKP w Warszawie pod nr. tel.: 22 473 34 90.

Pytanie: (kategoria: Inne)
W jednej z gazet lokalnych przeczytałam, że Starosta i zarząd powiatu odwołał dyrektor L.O. im. Zana; Krystynę Szydłak niezgodnie z prawem. Sprawa miała być omawiana na ostatniej nadzwyczajnej sesji rady powiatu, ale do cofnięcia tej decyzji nie doszło, bo większość radnych zagłosowała przeciw omawianiu tej sprawy. Czy rada powiatu może unieważnić odwołanie wydane przez zarząd? Jaki organ kontroluje decyzje zarządu powiatowego?
(Bogumiła Niemczuk, 18.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Bogumiło:

Rada Powiatu nie może unieważnić uchwały Zarządu. Organem właściwym do unieważnienia uchwały Zarządu jest Wojewoda.

Sprawa Pani K. Szydłak była przedmiotem analizy wielu instytucji. Powodem odwołania było naruszenie przepisów:

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez zatajenie dochodów uzyskanych z najmu majątku publicznego i przekazywanie ich na prywatne konto Rady Rodziców LO im. T.Zana,

- przekroczenie kompetencji i uprawnień przy zawieraniu umów dotyczących najmu powierzonego majątku szkołom niepublicznym.

Należy podkreślić, że art. 5 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z póź. zm.) bezwzględnie nakazał Zarządowi odwołanie Pani Krystyny Szydłak ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie.

Pani K.Szydłak odwołała się od uchwały Zarządu w sprawie odwołania ze stanowiska do:

- Wojewody Mazowieckiego, który w ramach nadzoru nie uchylił uchwały Zarządu w tej sprawie.

- Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które orzekło niedopuszczalność odwołania i uchybienie terminu wniesienia odwołania.

- Sądu Pracy złożyła wniosek o uznanie uchwały Zarządu za bezskuteczną i przywrócenie Jej do pracy na stanowisku dyrektora. Sąd Rejonowy w Pruszkowie wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2009 r. oddalił powództwo. Od wyroku Zainteresowana wniosła apelację do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2009 r. oddalił apelację. Wyrok stał się prawomocny.

Wszystkie odwołania Pani K.Szydłak były bezskuteczne. Zarząd działał zgodnie z prawem.

Podkreślam, że odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły nie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela. Pani Krystyna Szydłak pozostała nauczycielem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie, ul. Daszyńskiego 6.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Pani Starosto, co się dzieje z budową muzeum Dulag? Miało być wybudowane do końca listopada, później zmieniono termin na grudzień (na wniosek wykonawcy), teraz jest połowa lutego a budowa wygląda na porzuconą.
(Ilona, 14.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Ilono,
Termin zakończenia budowy Muzeum Dulag 121 przesunął się ze względu na trudności z doprowadzeniem sieci ciepłowniczej do budynku. Powodem tej sytuacji jest brak porozumienia między firmami Vatenfall i MLP. Stan ten jest niezależny od działań Inwestora i Wykonawcy prac, zatrudnionego przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego. W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął działania, mające na celu zmianę źródła ogrzewania.
W przygotowaniu jest projekt ogrzewania gazowego.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Dzień Dobry
Na stronie Starostwa został zamieszczony poniższy apel
Apel o odśnieżanie chodników!
(Zam: 18.12.2009 r., godz. 16.25)
Starosta Pruszkowski przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do ich posesji, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 05, poz. 236 z późn. zm.).
Stan nawierzchni chodników w wielu miejscach wskazuje na nierealizowanie ustawowej powinności. Efektem tego są zalegające zaspy śniegu, co powoduje znaczne utrudnienia dla pieszych i stwarza możliwość wystąpienia wypadków. Dlatego prosimy o właściwe utrzymanie stanu chodników w okresie zimowym oraz o bieżące usuwanie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Proponuję, aby władze starostwa dokładnie sobie go przeczytały, a następnie przeszły się np. ul. Brzozową. Ciekawe jakie będą ich wrażenia. Czy sami na siebie nałożą kary/mandaty.
O stanie chodnika na ul. Brzozowej pisałem już prawie 2 tygodnie temu. Jak na razie bez skutku. Co dziwi, bo od tamtej pory nie było nowych dużych opadów śniegu.
Proszę kolejny raz o reakcję odpowiednich służb. Bo jak przyjdzie odwilż to chodnikiem przy ul. Brzozowej nie będzie można przejść. Już teraz jest problem.
Z poważaniem
(Karol Kwiatkowski, 03.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Karolu,
Opady śniegu i mrozy tej zimy dostarczają nam wszystkim wielu problemów. Jednak staramy się radzić sobie z zaistniałymi sytuacjami w miarę naszych możliwości. Dyspozycje dla firm, które są odpowiedzialne za utrzymanie dróg, są wydawane na bieżąco. Chodniki są odśnieżane na głównych ciągach komunikacyjnych. Na ulicy Brzozowej chodnik został odśnieżony w dniu 3 lutego 2010r. na odcinku 900 m. Od 15 stycznia br. prowadzona jest akcja wywożenia śniegu zalegającego na chodnikach i krawędziach jezdni z dróg powiatowych, stanowiących główne ulice miejskie.
Akcja „Zima” do 10 lutego br. kosztowała Powiat 731 675,90 zł, a to jest o 490 985,82 zł więcej niż w całym poprzednim okresie zimowym. Każda kwota wydana na odśnieżanie pomniejsza środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg w 2010 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Herb Powiatu Pruszkowskiego

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
tel. (22) 738-14-00
fax: (22) 728-92-47
e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.powiat.pruszkow.pl

Sekretariat Zarządu
tel. (22) 738-14-08
fax: (22) 728-92-47
e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://bip.powiat.pruszkow.pl

Godziny Pracy Urzędu:
w poniedziałki w godz. 8.00-18.00
w pozostałe dni robocze w godz. 8.00-16.00

Godziny przyjęć interesantów w niżej wymienionych komórkach starostwa, które ze względu na czas pracy kasy starostwa oraz specyfikę pracy niektórych wydziałów, mają skrócony czas obsługi interesantów.

Paszporty
poniedziałek od godziny 10.00-17.00
w pozostałe dni robocze od godziny 8.00-15.00

Wydział Komunikacji
poniedziałek od godziny 8.00-17.30
wtorek, środa, czwartek, piątek od godziny 8.00 - 15.30

KASA
poniedziałek od godziny 8.00-17.30
w pozostałe dni robocze od godziny 8.00 - 15.30