Miasto Pruszków

Makieta nowej siedziby Starostwa Powiatowego
Fot: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
 • Harmonogram dyżurów aptek na rok 2014
  Harmonogram dyżurów aptek na rok 2014
 • Srebrna statuetka
  Srebrna statuetka
 • Ostrzeżenie przed czadem
  Ostrzeżenie przed czadem
 • Projekt METROPOLIS w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
  Projekt METROPOLIS w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
 • Apel Muzeum Dulag 121
  Apel Muzeum Dulag 121
 • "Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju"
  "Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju"
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3113 W w Raszynie
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3113 W w Raszynie
 • Koncepcja rozbudowy szpitala
  Koncepcja rozbudowy szpitala

Pytanie do starosty

Wybierz kategorię i(lub) wprowadź szukany ciąg znaków:

Formularz
Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków: brak

Pytanie: (kategoria: Inne)
W jednej z gazet lokalnych przeczytałam, że Starosta i zarząd powiatu odwołał dyrektor L.O. im. Zana; Krystynę Szydłak niezgodnie z prawem. Sprawa miała być omawiana na ostatniej nadzwyczajnej sesji rady powiatu, ale do cofnięcia tej decyzji nie doszło, bo większość radnych zagłosowała przeciw omawianiu tej sprawy. Czy rada powiatu może unieważnić odwołanie wydane przez zarząd? Jaki organ kontroluje decyzje zarządu powiatowego?
(Bogumiła Niemczuk, 18.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Bogumiło:

Rada Powiatu nie może unieważnić uchwały Zarządu. Organem właściwym do unieważnienia uchwały Zarządu jest Wojewoda.

Sprawa Pani K. Szydłak była przedmiotem analizy wielu instytucji. Powodem odwołania było naruszenie przepisów:

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez zatajenie dochodów uzyskanych z najmu majątku publicznego i przekazywanie ich na prywatne konto Rady Rodziców LO im. T.Zana,

- przekroczenie kompetencji i uprawnień przy zawieraniu umów dotyczących najmu powierzonego majątku szkołom niepublicznym.

Należy podkreślić, że art. 5 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z póź. zm.) bezwzględnie nakazał Zarządowi odwołanie Pani Krystyny Szydłak ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie.

Pani K.Szydłak odwołała się od uchwały Zarządu w sprawie odwołania ze stanowiska do:

- Wojewody Mazowieckiego, który w ramach nadzoru nie uchylił uchwały Zarządu w tej sprawie.

- Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które orzekło niedopuszczalność odwołania i uchybienie terminu wniesienia odwołania.

- Sądu Pracy złożyła wniosek o uznanie uchwały Zarządu za bezskuteczną i przywrócenie Jej do pracy na stanowisku dyrektora. Sąd Rejonowy w Pruszkowie wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2009 r. oddalił powództwo. Od wyroku Zainteresowana wniosła apelację do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2009 r. oddalił apelację. Wyrok stał się prawomocny.

Wszystkie odwołania Pani K.Szydłak były bezskuteczne. Zarząd działał zgodnie z prawem.

Podkreślam, że odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły nie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela. Pani Krystyna Szydłak pozostała nauczycielem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie, ul. Daszyńskiego 6.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Pani Starosto, co się dzieje z budową muzeum Dulag? Miało być wybudowane do końca listopada, później zmieniono termin na grudzień (na wniosek wykonawcy), teraz jest połowa lutego a budowa wygląda na porzuconą.
(Ilona, 14.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Ilono,
Termin zakończenia budowy Muzeum Dulag 121 przesunął się ze względu na trudności z doprowadzeniem sieci ciepłowniczej do budynku. Powodem tej sytuacji jest brak porozumienia między firmami Vatenfall i MLP. Stan ten jest niezależny od działań Inwestora i Wykonawcy prac, zatrudnionego przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego. W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął działania, mające na celu zmianę źródła ogrzewania.
W przygotowaniu jest projekt ogrzewania gazowego.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Dzień Dobry
Na stronie Starostwa został zamieszczony poniższy apel
Apel o odśnieżanie chodników!
(Zam: 18.12.2009 r., godz. 16.25)
Starosta Pruszkowski przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do ich posesji, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 05, poz. 236 z późn. zm.).
Stan nawierzchni chodników w wielu miejscach wskazuje na nierealizowanie ustawowej powinności. Efektem tego są zalegające zaspy śniegu, co powoduje znaczne utrudnienia dla pieszych i stwarza możliwość wystąpienia wypadków. Dlatego prosimy o właściwe utrzymanie stanu chodników w okresie zimowym oraz o bieżące usuwanie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Proponuję, aby władze starostwa dokładnie sobie go przeczytały, a następnie przeszły się np. ul. Brzozową. Ciekawe jakie będą ich wrażenia. Czy sami na siebie nałożą kary/mandaty.
O stanie chodnika na ul. Brzozowej pisałem już prawie 2 tygodnie temu. Jak na razie bez skutku. Co dziwi, bo od tamtej pory nie było nowych dużych opadów śniegu.
Proszę kolejny raz o reakcję odpowiednich służb. Bo jak przyjdzie odwilż to chodnikiem przy ul. Brzozowej nie będzie można przejść. Już teraz jest problem.
Z poważaniem
(Karol Kwiatkowski, 03.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Karolu,
Opady śniegu i mrozy tej zimy dostarczają nam wszystkim wielu problemów. Jednak staramy się radzić sobie z zaistniałymi sytuacjami w miarę naszych możliwości. Dyspozycje dla firm, które są odpowiedzialne za utrzymanie dróg, są wydawane na bieżąco. Chodniki są odśnieżane na głównych ciągach komunikacyjnych. Na ulicy Brzozowej chodnik został odśnieżony w dniu 3 lutego 2010r. na odcinku 900 m. Od 15 stycznia br. prowadzona jest akcja wywożenia śniegu zalegającego na chodnikach i krawędziach jezdni z dróg powiatowych, stanowiących główne ulice miejskie.
Akcja „Zima” do 10 lutego br. kosztowała Powiat 731 675,90 zł, a to jest o 490 985,82 zł więcej niż w całym poprzednim okresie zimowym. Każda kwota wydana na odśnieżanie pomniejsza środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg w 2010 r.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Dzień Dobry!
Chciałbym się dowiedzieć czy w wieloletnim planie inwestycyjnym planowana jest przebudowa boisk sportowych w ZS nr 1? Jesli tak to kiedy??
Jeszcze we wrześniu 2009r była taka propozycja na rok 2010... a teraz albo ja nie potrafie tego znależć albo wogóle tego nie ma.
Czy mogę prosić o odpowiedż??

Radzic dziecka z Gimnazjum nr 2 w Pruszkowie na ul. Promyka
(Waldemar Olszewski, 27.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Waldemarze,

W odpowiedzi na pytanie dotyczące planowanych inwestycji w Zespole Szkół Nr 1 na ul. Promyka informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXX/279/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29.12.2009 r. w wieloletnim planie inwestycyjnym na rok 2011 została zaplanowana budowa i modernizacja boisk szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Pruszkowie.

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Szanowna Pani Starosto,
Bardzo się cieszę z planów zbudowania ronda na bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu Brzozowej i Komorowskiej. Mam nadzieje, że przy okazji zostaną usunięte trwale wszystkie reklamy z tego skrzyżowania, zwłaszcza ogromne szpecące i przesłaniające widok bilboardy. Mam przy okazji sugestię, aby zaprojektować na ulicy Brzozowej przynajmniej jeden azyl z przejściem dla pieszych (np. na wysokości ul. Piwonii) lub inny element uspokajający ruch. Mimo ograniczenia do 40km/h i sporadycznych patroli policyjnych samochody nagminnie rozpędzają się tam do 100 i więcej km/h (zbyt długi prosty odcinek). Latem w każdy weekend odbywają sie na Brzozowej wyścigi motocyklowe. Przydałaby się też droga rowerowa na całej długości - asfaltowa.
(Marzena, 24.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Marzeno,
Akcja usuwania reklam z dróg powiatowych rozpoczęła się 22 stycznia br., następnie została przerwana ze względu na trudne warunki atmosferyczne oraz zalegający śnieg w pasie drogowym. W dniu 22 lutego poprawa pogody pozwoliła na dalsze działania. Tego dnia zdjęto 108 reklam, znajdujących się przy drodze nr 3115W, tj. przy ul. Brzozowej, M. Dąbrowskiej, Komorowskiej. Jednakże znaczna ich część stoi poza pasem drogowym lub znajduje się na obiektach nienależących do Powiatu i na nie Zarząd Powiatu nie ma wpływu.

W sprawie ścieżki rowerowej pragnę Panią poinformować, że na ul. Brzozowej jest już projekt budowy ścieżki. Powstanie ona na odcinku od ul. Komorowskiej do WKD oraz od ul. Piwonii do drogi nr 719. Niestety na pozostałej części drogi brakuje miejsca na jej wybudowanie, teren, jakim dysponuje Powiat, jest zbyt wąski.

Dziękuję za pomysł wybudowania przejścia dla pieszych wraz z azylem, będzie on wzięty pod rozwagę.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam serdecznie Panie Starosto niestety to co jest napisane o ciepłych napojach to wierutna bzdura, Panowie pilnujący porządku na lodowisku zaopatrują sie sami. Nieraz widać jak stoją z braku ogrzewanego pomieszczenia na mrozie z termosami w rękach i piją herbate. Także pisanie że"maja zapewnione ciepłe napoje" jest bzdurą albo wynika z pani niewiedzy. Jeśli sytuacja sie niepoprawi jak zwykle lodowisko będzie zamknięte z powodów technicznychj, a ferje zbliżają się nieubłaganie... A swoją drogą ciekawe jak by była reakcja kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy na tak wierutne zaniedbania.
(Sebastian, 23.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Sebastianie,

Osoby zajmujące się obsługą lodowiska są zatrudnione zgodnie z przepisami prawa pracy przez Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie, a nie przez Starostwo Powiatowe. Zapewniam Pana, że obsługa lodowiska ma możliwość wypicia ciepłego napoju w budynku szkoły. Jednak ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, konieczna jest obecność obsługi na terenie lodowiska. Ustawiony w sąsiedztwie kontener szatni pozwala na ogrzanie się w razie potrzeby.

Pytanie: (kategoria: Architektura)
Panie starosto,

Chciałbym żeby władze powiatu zainteresowały się warunkami w jakich pracują panowie z obsługi lodowiska przy ul. Gomulińskiego. Dlaczego nieprzestrzegane są podstawowe warunki BHP? Dlaczego nie ma przy lodowisku opieki medycznej (pielęgniarka musi przejść prze teren budowy)? Na lodowisko przychodzę prawie codziennie
Warunki w jakich te osoby pracują są niedopuszczalne. Proszę więc o interwencje w tym temacie lub sprawa trafi do Państwowej Inspekcji Pracy
pozdrawiam
(Stefan, 19.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Stefanie,

Osoby zatrudnione jako obsługa lodowiska pracują zgodnie z regulaminem i prawem pracy. Opieka medyczna znajduje się w pobliskiej szkole, ze względu na położenie gabinetu lekarskiego. W razie konieczności obsługa lodowiska wzywa opiekę medyczną, dla której droga dojścia do lodowiska - ze względów bezpieczeństwa została zmieniona.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Ogólnie przyjęte normy jak, to Pani łaskawie zauważyła zobowiązują do uważnego przeczytania tekstu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie a nie pisanie tego co akurat pasuje. Pytałem o zarzuty, które zostaly przedstawione prokuraturze. Zamiast uczyć innych dobrego wychowania wypada samemu okazać sie takowym i odpowiedzieć na konkretnie zadane pytanie.
Okazuje się jednak, że sprawa samego Zana nie jest zakończona. W dalszym ciągu na siłę usiłujecie zniszczyć szkołę tym razem finansowo. Żeby znowu nie było niedomówień, chodzi mi o przyznane środki finansowe. Jedna szkoła miliony druga zero.
(Jacek, 18.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Jacku,

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego powiadamiając prokuraturę spełnił obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.). Inną kwestią jest rozstrzygnięcie sprawy przez prokuraturę i nie podlega ono ocenie.

Środki finansowe na inwestycje oświatowe są zabezpieczone w budżecie na rok 2010 zgodnie z możliwościami Powiatu, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach. W przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6, prócz kwestii oceny stanu technicznego i możliwości rozbudowy budynku - tak jak jest to w LO im. Kościuszki - należy zbadać możliwości inwestycyjne na zajmowanej przez szkołę działce. Zarząd Powiatu nie podejmie żadnych decyzji dotyczących ewentualnych inwestycji do czasu uzyskania analizy ekonomiczno – technicznej zasadności rozbudowy tej szkoły. Zapewniam, że wszelkie decyzje w kwestii inwestycji podejmowane przez Zarząd Powiatu mają na celu poprawę warunków kształcenia i wychowania w naszych szkołach i placówkach oświatowych.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam Serdecznie.
Moje pytanie jest związane z Lodowiskiem. Mianowicie jak to jest w końcu z tymi godzinami otwarcia?? Wyraźnie czytamy że lodowisko w soboty i niedziele jest czynne do godziny 18, a obsługa z nie wyjaśnionych przyczyn wypędza
wszystkich już o godzinie 16. Już nie wspomnę że powierzchnia samego lodowiska daje dużo do życzenia. Bardzo duże wyrwy na których można skręcić kostkę, a do tego w ogóle nie odśnieżane i czyszczone. Proszę odpowiedź bo od dawna nie ma tu innych odpowiedzi na moje i nie tylko moje pytania.
Pozdrawiam
(Daniel, 18.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Danielu,
Godziny pracy lodowiska podane są na stronie internetowej Powiatu Pruszkowskiego.
W soboty i niedziele lodowisko jest czynne od 10:00-16:00.
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi godziny pracy lodowiska ulęgną zmianie i zostaną wydłużone. Z powodu awarii rolby, stan nawierzchni tafli lodu pogorszył się lecz po sprowadzeniu części z zagranicy sytuacja na pewno ulegnie zmianie.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Jakie dane musze uiescic na podaniu o pozwolenie na pochowanie prochow.
Czy wymagane sa dodatkowe dokumenty.
Pozwolenie to jest czescia wymaganych przez konsulat dokumentow na powzwolenie na wywoz prochow z USA do Polski.
Czy moge przeslac wniosek o pozwolenie przez e-mail jesli tak to na jaki adres.
(Maria Tarczynska, 13.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Mario,

Podanie w sprawie wydania pozwolenia na przewóz prochów z zagranicy musi zawierać:

- imię i nazwisko osoby zmarłej,
- datę i miejsce urodzenia,
- datę i miejsce zgonu,
- skąd będą przewożone prochy osoby zmarłej
- miejsce pochówku
- dopisać należy, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna, a osoba zmarła na...........
Do wniosku musi być dołączona zgoda parafii na pochówek oraz przetłumaczony akt zgonu.

W Starostwie osobą zajmującą się wydawaniem decyzji na sprowadzenie zwłok i prochów z zagranicy jest Pani Dorota Banasiewicz (nr tel. 0-22 738-14-98/97, fax. 0-22 738-14-52). Proponuję bezpośredni kontakt telefoniczny.

Pytanie: (kategoria: Inne)
W związku z otwarciem lodowiska na Gomulińskiego przy hali MOS mam pytanie czy istnieje miożliwość zamieszczenia Regulaminu Lodowiska na państwa stronie. Regulamin znajduje sie tylko przy lodowisku, i człowiek może sie
niemiło zaskoczyć... (mówie o kaskach dla dzieci). Nadmieniam że są lodowiska gdzie kaski nie są potrzebne. Tak więc bardzo prosze o zamieszczenie regulaminu lodowiska na stronie internetowej. I na litość
boską zoorganizujcie jakieś pomieszczenie dla panów pożądkowych bo sie chłopaki pochorują i znowu będzie lodowko zamknięte.
(Sebastian, 10.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Sebastianie,

Regulamin lodowiska został już umieszczony na naszej stronie internetowej. Konieczność posiadania kasków przez dzieci i młodzież szkolną spowodowana jest troską
o bezpieczeństwo najmniejszych uczestników lodowiska. Osoby pilnujące porządku na lodowisku zatrudnione są przez Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Pruszkowie i maja zapewnione ciepłe napoje. Ich stała obecność przy lodowisku jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo użytkowników lodowiska.

Pytanie: (kategoria: Architektura)
Szanowna Pani Starosto! Moje pytanie dotyczy rozbiórki zabytkowego muru dawnych zakładów kolejowych na Żbikowie, a jeszcze wcześniej obozu Dulag121. Otóż ktoś wydał zgodę na rozbiórkę zabytkowego muru, by mogła
tam powstać stacja benzynowa komercyjna. Wcześniej istniała tam stacja gazu i nikt muru nie rozbierał, dlaczego teraz doszło do takiego zdarzenia i może wobec tego Pani Starosta zdecyduje nad likwidacją muzeum bo to może też
przeszkadzać w przyszłości innym komercyjnym inwestycjom.
(Witek, 10.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Witku,

Mur, o którym Pan wspomina, miał się stać jednym z eksponatów powstającego Muzeum Dulagu 121. Podobnie jak Pan jestem zszokowana i zbulwersowana jego rozbiórką. Mogę Pana zapewnić, że nigdy nie wydałabym takiego pozwolenia, poza tym nikt o taką zgodę nie występował. Rozbiórka została dokonana samowolnie - bez uzyskania wymaganego prawem budowlanym pozwolenia na wykonanie robót. Sprawa została już przekazana do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie - jako do organu właściwego w sprawie samowolnego wykonania robót budowlanych.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Wielkie dzięki za lodowisko Pani starosto i to tylko jeden plus. Brak jakiejkolwiek szatni (buty zostawiamy na zewnątrz bez żadnego zabezpieczenia), duże ilosci śniegu na tafli (odśnieżone tylko boki i to kiepsko), bardzo mizerna jakość tafli lodowej (sporo nierównośći i zagłębień). Liczę na poprawe warunków mając na uwadze że to początek ślizgawki w tym sezonie.

Dziękuję i pozdrawiam stały mieszkaniec Pruszkowa.
(Piotr, 09.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Piotrze,
W związku z aktualnym remontem hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Gomulińskiego 4 warunki na lodowisku są utrudnione, do czasu zakończenia remontu. Aktualnie nie ma pomieszczenia zamkniętego do zmiany łyżew i dlatego uczestnicy lodowiska korzystają z ławeczek z wieszakiem stojącym na zewnątrz.
W związku z awarią rolby, stan nawierzchni tafli lodu pogorszył się lecz po sprowadzeniu części z zagranicy sytuacja ulegnie zmianie. Przy lodowisku znajduje się przenośna toaleta typu toi- toi, natomiast godziny pracy lodowiska w soboty i niedziele ulegną zmianie od początku ferii zimowych.

Pytanie: (kategoria: Architektura)
Pani Starosto,
Czy istnieje jakaś w miarę precyzyjna koncepcja przerzucenia wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie ulicy Działkowej w Pruszkowie. Wśród mieszkańców tej okolicy krąży wiele opinii mówiących o budowie wiaduktu w osi ulicy Działkowej, inna o budowie wiaduktu w osi ulicy Przejazdowej, a jeszcze inna, że wiadukt nigdy nie powstanie. Czy mogła by Pani sprecyzować to zagadnienie zwłaszcza w kontekście budowanej właśnie autostrady A2. Jeżeli problem ten nie leży w gestii starostwa to proszę o informację gdzie mogę uzyskać odpowiedź na powyższe zagadnienie.
Z poważaniem
(Paweł, 07.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Pawle,
Powstanie wiaduktu nad torami PKP jest przewidziane w „Koncepcji nowej sieci dróg na terenie Powiatu Pruszkowskiego”, przy budowie drogi tzw. Paszkowianki, która będzie przebiegać pomiędzy autostradą A2 a drogą krajową nr 8, stanowiąc przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 721. Wiadukt ten ma znajdować się poza granicami miasta Pruszkowa.
Ponadto PKP planuje modernizację linii kolejowej Warszawa-Skierniewice, w której przewiduje się likwidację obecnego przejazdu, znajdującego się w osi ulic Działkowej i Błońskiej w Pruszkowie i wybudowanie przejazdu tymczasowego (funkcjonującego do czasu powstania zachodniej obwodnicy miasta Pruszkowa), łączącego ul. Przejazdową z ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie.
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego negatywnie zaopiniował przedstawioną przez PKP koncepcję, w której kolej nie przewiduje budowy przejazdu w Pruszkowie, co znacznie utrudniałoby komunikację mieszkańcom pomiędzy dwoma stronami miasta.
Więcej informacji może Pan uzyskać w Oddziale Regionalnym PKP w Warszawie pod nr. tel.: 22 473 34 90.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Na lodowisko przychodzę z synem 3 rok. Do tej pory co roku była obsługa medyczna przy lodowisku. W tym roku nie widziałem nikogo z obsługi medycznej. Czy coś się zmieniło
w tym zakresie?
pozdrawiam
(Andrzej, 06.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Opieka medyczna jest zapewniona w godzinach otwarcia lodowiska. Pani pielęgniarka jest stale do dyspozycji użytkowników lodowiska. Wystarczy tylko poprosić osobę z obsługi o jej interwencję. Jej stała obecność jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników lodowiska.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Jestem matką trójki małych dzieci, które chętnie korzystają z lodowiska. Jednak niepokoi mnie brak zabezpieczenia medycznego przy lodowisku.
Pytanie: Czy jest możliwość aby opieka medyczna była dostępna cały czas przy lodowisku?
Z poważaniem
(Maria, 06.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Mario,

Opieka medyczna jest zapewniona w godzinach otwarcia lodowiska. Pani pielęgniarka jest stale do dyspozycji użytkowników lodowiska. Wystarczy tylko poprosić osobę z obsługi o jej interwencję. Jej stała obecność jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników lodowiska.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Byłam wczoraj godzine na lodowisku z wnuczkiem. Jesteśmy zadowoleni, że można korzystać z lodowiska, ale według mnie należy zadbać o osoby które pilnują porządku na lodowisku, gdyż w czasie tej godziny zmarzłam okropnie, a co dopiero ci młodzi ludzie.
Dziękuje
(Krystyna, 06.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Pani Krystyno,

Osoby pilnujące porządku na lodowisku zatrudnione są przez Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie i maja zapewnione ciepłe napoje. Ich stała obecność przy lodowisku jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo użytkowników lodowiska.

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Witam serdecznie Panie Starosto,
piszę do Pana w sprawie drogi numer 719 z Pruszkowa do Grodziska Mazowieckiego. Chodzi mi konkretnie o odcinek trasy w Kaniach Helenowskich. Wszyscy wiemy, że jest to droga bardzo ruchliwa o niezbyt dobrej jakości. Skrzyżowanie w Kaniach Helenowskich jest szczególnie niebezpieczne. Brakuje tam sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych są słabo oznakowane (niewidoczne znaki poziome i pionowe brak oświetlenia nocą) a wyjechanie z drogi podporządkowanej graniczy z cudem. Nie raz spotkałem się z sytuacją, że samochody chcące przejechać z jednej strony Kań (od strony sklepu "U Małgosi") na drugą przez drogę 719 musiały stać nawet 20 minut na skrzyżowaniu lub liczyć na łaskę innych kierowców, którzy by im ustąpili. Podobnie sprawa wygląda z pieszymi, którzy nie raz muszą przebiegać przed samymi samochodami.
Parę miesięcy temu, pamiętam, że w ciągu jednego tygodnia doszło tam do dwóch wypadków śmiertelnych. Nie wspominam o licznych kolizjach, które zdarzają się bardzo często.
Mimo, że w miejscowości jest ograniczenie do 50 km/h, notorycznie zdarza się, że kierowcy przekraczają tam prędkość 100 km/h. Tuż przed skrzyżowaniem drogi 719 z drogą do kolejki WKD jest odcinek trasy, na której namalowana jest linia przerywana przechodząca w linię podwójną ciągłą. Wyprzedzanie "na trzeciego" jest tu codziennością. Stwarza to olbrzymie niebezpieczeństwo na drodze, gdyż wiele razy spotykałem się z sytuacją, kiedy kierowca jadący z Pruszkowa chcący skręcić w lewo (w stronę sklepu "U Małgosi") zostawał w ostatniej chwili wyprzedzany przez kierowców jadących nieprzepisowo, z nadmierną prędkością.
Bardzo proszę o podjęcie zdecydowanych kroków, w celu poprawienia bezpieczeństwa na tym fragmencie trasy 719 np. poprzez postawienie tam sygnalizacji świetlnej lub chociażby fotoradaru, który straszyłby kierowców.
Pozdrawiam serdecznie
(Andrzej, 06.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Droga nr 719, o której Pan pisze, jest drogą wojewódzką i działanie zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w opisanym rejonie może podjąć Zarząd Dróg Wojewódzkich. W związku z tym przesłałam Pana pismo do załatwienia zgodnie z kompetencjami.

Pana pytanie, o czym wcześniej pisałam, zostało przesłane do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ droga nr 719 jest drogą wojewódzką i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego nie mógł zająć stanowiska w tej sprawie. W dniu 2 lutego 2010r. otrzymaliśmy odpowiedź na poruszane przez Pana zagadnienia, którą zamieszczam poniżej:

Odpowiedź

Pytanie: (kategoria: Inne)
Szanowna Pani
bardzo miło czyta się Pani zdanie, że zależy Jej bardzo na bezpieczeństwie mieszkańców naszego powiatu i że wszelkie uwagi przekazuje Pani do właściwych służb. Niestety w wielu przypadkach kończy się tylko na
Pani dobrych chęciach. Już kilka razy poruszany był palący problem nagminnego łamania zakazu poruszania się pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na drodze Pęcice - Reguły (przy skrzyżowaniu z Al. Jerozolimskimi - przy stacji
LPG, kierowcy TIRów wycieli szlifierkami lub wyłamali metalowe rury, które uniemożliwiały im skręt, a rondo przy Pałacu w Pęcicach jest przez nich omijane pod "prąd"). Osobiście prócz zapytania do Pani, wysłałem takowe do Policji w Pruszkowie oraz GITD. Oczywiście nasza dzielna Policja ma to w nosie, a odpowiedź otrzymałem tylko od GITD. Była to sucha informacja, że pojawił się
tam patrol tzw "krokodyli" i nic nie stwierdzono. Każdy kierowca pokonujący tę trasę wie, że codziennie w ciągu KAŻDEJ godziny przejeżdża tamtędy kilka, kilkanaście ciągników z naczepami. Absurdalności tej sytuacji dodaje
fakt, że 30 metrów od tej drogi znajduje się komisariat(!) Nigdy nie widziałem tam kontroli pod tym kontem (na początku grudnia 2009 w godzinach porannych widziałem jedynie kontrolę trzeźwości). Mało tego - kilka razy widziałem
jak patrol Policji mija TIRa i nawet nie reaguje. Ciągniki firmy
Prószyński jeżdżą tą trasą kilkanaście razy dziennie, a dodatkowo pojazdy ciężarowe z tablicami rej. np z Białorusi z pewnością nie należą do mieszkańca posesji
przy tej drodze. To nie tylko niszczenie nawierzchni na którą Pruszków czekał ponad 30 lat, lecz także nasze bezpieczeństwo, o które Pani rzekomo tak bardzo się troszczy.
Przykro również czytać Pani wykręty, że np ulica Ireny należy do gminy, więc to nie Pani "działka". Owszem, nie Pani, ale jest Pani nie tylko urzędnikiem, ale tez człowiekiem i choćby z tego powodu powinna Pani pomagać. Inaczej rozmawia wójt ze starostą, a inaczej ze zwykłym, szarym
obywatelem. W związku z powyższym pytam Panią, czy zamierza Pani zrobić coś realnie, by poprawić bezpieczeństwo na wspomnianej drodze, czy kolejny raz
przeczytamy, że Pani bardzo się stara, monituje i rozmawia?
(Piotr, 06.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Piotrze,
Dziękuję za Pana uwagi i troskę o właściwe zapewnienie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszelkie uwagi mieszkańców na bieżąco przekazuję do kompetentnych służb. Ostatnią analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym otrzymałam z Komendy Powiatowej Policji w dniu 21 grudnia 2009 roku, więc jak Pan widzi, staram się monitorować to zagadnienie na bieżąco. Z analizy wynika, że Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie wystąpiła o wsparcie do Komendy Stołecznej Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na drogach Powiatu Pruszkowskiego. Wsparcie takie otrzymała już od dnia 5 listopada 2009 roku. Załogi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wspólnie z załogami WRD KPP w Pruszkowie wykonują swoje obowiązki zgodnie z Zarządzeniem 609 KGP z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów. Siły policyjne dyslokowane są w miejsca najbardziej zagrożone (z uwzględnieniem miejsca opisanego przez Pana w e-mailu). Dodatkowo Policja kieruje tam również załogi z ręcznymi i laserowymi miernikami prędkości oraz fotoradarem.

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Dzień Dobry!

Ostatnimi czasy mam wątpliwą przyjemność "chodzenia" wzdłuż ul. Brzozowej. Tylko nie wiem, czy można nazwać to chodzeniem. Na chodniku wzdłuż ul. Brzozowej od strony Pruszkowa jest lodowisko. Dotyczy to zarówno odcinka wzdłuż os. Prusa oraz domków jednorodzinnych, aż do przystanku WKD.
List ten adresuje do Starosty, Prezydenta Miasta Pruszków, Straży Miejskiej oraz Wójta Gminy Michałowice, bo nie interesuje mnie kot jest właścicielem drogi i do kogo należy obowiązek odśnieżania. Chcę tylko, aby chodnik był odśnieżony lub co najmniej posypany i można było bezpiecznie się po nim poruszać. Tym bardziej, że taka sytuacja powtarza się każdego roku. I pomimo, że większe opady były ponad tydzień temu chodnik nadal jest nie odśnieżony.

Z poważaniem
(Karol Kwiatkowski, 04.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Panie Karolu,

Rozumiem Pana sytuację, akcja odśnieżania i posypywania ulic trwa cały czas. Dyspozycje dla firm, które są odpowiedzialne za utrzymanie dróg, są wydawane na bieżąco. Ilość wyjazdów pługów i piaskarek jest dostosowywana adekwatnie do panujących warunków atmosferycznych. W dniu 5.01.2010r. wykonawca dostał polecenie odśnieżenia chodnika na ul. Brzozowej.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |

Herb Powiatu Pruszkowskiego

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
tel. (0-22) 738-14-00
fax: (0-22) 728-92-47
e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.powiat.pruszkow.pl

Sekretariat Zarządu
tel. (0-22) 738-14-08
fax: (0-22) 728-92-47
e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://bip.powiat.pruszkow.pl

Godziny Pracy Urzędu:
w poniedziałki w godz. 8.00-18.00
w pozostałe dni robocze w godz. 8.00-16.00

Godziny przyjęć interesantów w niżej wymienionych komórkach starostwa, które ze względu na czas pracy kasy starostwa oraz specyfikę pracy niektórych wydziałów, mają skrócony czas obsługi interesantów.

Paszporty
poniedziałek od godziny 10.00-17.00
w pozostałe dni robocze od godziny 8.00-15.00

Wydział Architektury
poniedziałek od godziny 10.00 -18.00
w pozostałe dni robocze od godziny 10.00-16.00
Środa w Wydziale Architektury jest dniem wolnym od przyjęć interesantów.

Wydział Komunikacji
poniedziałek od godziny 8.00-17.30
wtorek, czwartek, piątek od godziny 8.00 - 15.30
W środy Wydział Komunikacji jest nieczynny dla interesantów indywidualnych, wyłącznie obsługa firm rejestrujących powyżej 5 pojazdów, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

KASA
poniedziałek od godziny 8.00-17.30
w pozostałe dni robocze od godziny 8.00 - 15.30