Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Gmina Raszyn

Zabytki gminy Raszyn

Kościół Św. Szczepana i Św. Anny w Raszynie
Wzniesiony w I połowie XVII wieku przez Zygmunta Opackiego wojewodę dorpackiego – właściciela Falent, został poświęcony 20 lipca 1655 roku przez Hiacynta Święcickiego sufragana żmudzkiego.

Jego dzisiejszy kształt zawdzięczamy Szymonowi Bogumiłowi Zugowi, który w 1790 roku przebudował świątynię na zlecenie Piotra Teppera Starszego. W owym czasie powstały dwa projekty znacznie różniące się pod względem przepychu, zwłaszcza w odniesieniu do wejścia do Kościoła. Ostatecznie wybrano projekt oszczędniejszy, ten bez efektownej kolumnady. W późniejszych latach kościół odrestaurowano dwukrotnie (1854 oraz 1904), po zniszczeniach wojennych I Wojny Światowej, odzyskał świetność dopiero w trzeciej dekadzie XX wieku. W latach 80. XX wieku, dobudowano do niego nowoczesną nawę boczną, co w opinii fachowców i znawców architektury, oszpeciło klasycystyczną, piękną bryłę raszyńskiej świątyni.

raszyn_01.jpg

Austeria
Jest najbardziej charakterystycznym elementem zabytkowego zespołu budynków w pobliżu raszyńskiego kościoła. Zbudowana jako zajazd wraz z przyległościami w latach 1784-1790 przez Piotra Teppera Starszego. Podobnie jak kościół jest to dzieło projektanta Szymona Zuga. Miała stać się centrum handlu i życia w Raszynie, ściągali do niej wypędzeni z Warszawy Żydzi, oraz handlarze.

W czasie Bitwy pod Raszynem w Austerii stacjonował sztab polski, a wojskami polskimi dowodził wprost z balkonu Książę Józef Poniatowski.

Ciekawostką jest to, że największą salę Austerii zaplanowano jako salę bilardową, pozostałe pomieszczenia były apartamentami i pomieszczeniami bazy usług zajazdu. W głębi znajdował się również duży budynek poczty i wozowni ze stajniami. Aktualnie prowadzone są prace zmierzające do rewitalizacji zabytku.

raszyn_02.jpg

Pałac w Falentach
Pierwsza wzmianka, która odnosi się wprost do Pałacu w Falentach to rok 1622, kiedy to wzniesiono go na polecenie Zygmunta Opackiego (właściciel Falent, starosta piaseczyński, rządca zamku krakowskiego, późniejszy podkomorzy warszawski i wojewoda dorpacki). Prawdziwa perła architektury tamtych czasów, budząca podziw w całej Europie. Jej pełne przepychu apartamenty, przyciągały koronowane głowy na czele z Zygmuntem III i jego synami.
W 1685 roku przejął go Władysław Łoś wojewoda pomorski i malborski. Od około 1700 roku pałacem władał Feliks Kazimierz Potocki hetman wielki koronny, a następnie Jan Franciszek Załuski wojewoda czernichowski.
W późniejszych latach pałac był wielokrotnie przebudowywany i restaurowany.

Kolejna przebudowa tego, jak i innych zabytków terenu gminy Raszyn, to zasługa Piotra Teppera Starszego i jego „etatowego” architekta Szymona Bogumiła Zuga.

Po kolejnych przebudowach, wersję znaną do dzisiaj zawdzięczamy hrabiemu Aleksandrowi Przeździeckiemu i jego architektowi Franciszkowi Marii Lanciemu. Zespół pałacowy uzupełnia bardzo sfatygowana oranżeria oraz neogotycka brama.
Obecnie Pałac jest siedzibą placówki naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego. W jego parku, co roku stacjonują rekonstruktorzy, biorący udział w mniej lub bardziej spektakularnych inscenizacjach Bitwy pod Raszynem.

 

raszyn_03.jpg

Bitwa pod Raszynem 19 kwietnia 1809

Bitwa stoczona 19 kwietnia 1809 pod Raszynem (teren dzisiejszej gminy Raszyn) przez wojska polskie i saskie dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego z korpusem wojsk austriackich dowodzonych przez arcyksięcia Ferdynanda d’Este. Potyczka była taktycznie nie rozstrzygnięta. Jednak zapoczątkowała ona kampanię, której efektem było między innymi dwukrotne powiększenie obszaru Księstwa Warszawskiego i zwiększenie polskiej siły zbrojnej z 14 000 do 60 000 w niecałe trzy miesiące.

Na terenie Gminy Raszyn zostały umieszczone liczne granitowe obeliski upamiętniające miejsca głównych starć w czasie bitwy oraz miejsca stacjonowania kluczowych dla bitwy oddziałów wojsk.

Opracował Piotr Iwicki

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst