Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Gmina Nadarzyn

Zabytki Gminy Nadarzyn

Zabytkowy park w Młochowie (powierzchnia ok. 17 ha) założony został najprawdopodobniej w I ćwierćwieczu XIX w przez budowniczego pałacu Jakuba Kubickiego. W końcu XIX w. park został przebudowany według założeń Waleriana Kronenberga. Młochowski park stanowi unikatowy, bogaty w rodzime gatunki zespół drzew. Jedna z nich alei parkowych, wiodąca w kierunku południowym (do lasu) aleja lipowa, jest pomnikiem przyrody. Podszycie parku tworzy głównie podrost starych drzew, jak również krzewy. W 2009 r. w parku przeprowadzone zostały prace rewitalizacyjne. Drzewostan objęto zabiegami pielęgnacyjnymi, odbudowano i przywrócono świetność małej architekturze, zrewaloryzowano układ komunikacyjny nadając alejkom nową nawierzchnię, zrekonstruowano zabytkowe ogrodzenie. Dokonano także nasadzenia ponad 20 tys. krzewów i bylin oraz ok. 200 drzew.

Zespół pałacowo – parkowy w Młochowie – perła architektury klasycystycznej, wspaniały i harmonijny przykład XIX-wiecznej siedziby ziemiańskiej na Mazowszu. W skład zespołu wchodzą: pałac, dwie oficyny – symetrycznie usytuowane po bokach dziedzińca, oranżeria i park krajobrazowy w stylu angielskim z końca XIX wieku.

Pałac został zbudowany w latach 1804 – 1810 wg projektu światowej sławy architekta Jakuba Kubickiego, prawdopodobnie z inicjatywy Walerego Faustyna Sobolewskiego.
Oficyny (pawilony boczne) i oranżeria wzniesione współcześnie z pałacem. Oranżeria przed wojną pełniła przypisaną funkcję. Obecnie mieści się w niej kościół parafialny – pw. św. Michała Archanioła.
Park wokół pałacu ma powierzchnię ok. 17 ha, w tym 2,8 ha to trzy stawy oparte na systemie rzeki Utraty.

nadarzyn_01.jpg

Mostek i stawy. Zabytkowy, ceglany, trójarkadowy most wybudowany nad połączeniem dwóch stawów, powstał prawdopodobnie za działań W. Kronenberga (od 1890 r.).
Figurka sakralna ustawiona w 1890 r. na wyspie przedstawia Matkę Bożą. Na cokole umieszczony jest napis: „Pamięci Aleksandry z Sobolewskich Kwileckiej 1798 – 1878” i „O Maryjo bez grzechu poczęta, pod Twoją obronę uciekamy się”.

nadarzyn_02.jpg

Nadarzyn – Kościół pw. św. Klemensa – jego historia sięga 1453 r. wówczas wybudowano kościół drewniany. W 1661 roku po spaleniu i zniszczeniu go przez Szwedów podczas „potopu szwedzkiego” wybudowano nowy kościół. Obecny, pod wezwaniem świętego Klemensa Papieża Męczennika, został wybudowany w 1806 roku, z fundacji hrabiego Adama Tomasza Ostrowskiego wg projektu znanego polskiego architekta Jakuba Kubickiego.

nadarzyn_03.jpg

Nadarzyn – Zajazd (obecnie Nadarzyński Ośrodek Kultury) – budowla klasycystyczna wzniesiona w 1806 roku jako zajazd – karczma wg projektu słynnego architekta Jakuba Kubickiego na zlecenie ówczesnego właściciela hrabiego Tomasza Ostrowskiego herbu Rawicz, senatora, wojewody, I Prezesa Senatu Królestwa Polskiego. Zajazd posiadał charakterystyczne cechy karczmy staropolskiej. Usytuowany u wylotu dawnego traktu w kierunku Warszawy, był licznie odwiedzany przez kupców – spełniał rolę hotelu.

Obecnie Zajazd jest siedzibą Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn oraz Straży Gminnej.

nadarzyn_04.jpg

Opracowane na podstawie materiałów Ref. Promocji UG Nadarzyn

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst