Formularze do pobrania

Wydział Obsługi Mieszkańców

Prawa jazdy
Wydanie lub rozszerzenie prawa jazdy

2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja edytowalna
2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja pdf
_Informacja_wypełnianie wniosku PDF Strony-1_4
_Informacja_wypełnianie wniosku PDF strony-2-3

Wtórnik prawa jazdy

2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja edytowalna
2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy- wersja pdf
_Informacja_wypełnianie wniosku_PDF Strony-1-4
_Informacja_wypełnianie wniosku_PDF Strony-2-3

Zmiana danych w prawie jazdy – przedłużenie ważności

2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja edytowalna
2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja pdf
Informacja_wypełnianie wniosku_PDF Strony-1-4_
Informacja_wypełnianie wniosku_PDF Strony-2-3_

Międzynarodowe prawo jazdy

2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja edytowalna
2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja pdf
Informacja_wypełnianie wniosku_PDF Strony-1-4
Informacja_wypełnianie wniosku_PDF Strony-2-3

Wpis w prawie jazdy – odbycie kwalifikacji

2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy- wersja edytowalna
2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja pdf
Informacja_wypełnianie wniosku Strony-1-4
Informacja_wypełnianie wniosku Strony-2-3

Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez UE EFTA bez egzaminu

2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja edytowalna
2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja pdf
Informacja_wypełnianie wniosku Strony-1-4
Informacja_wypełnianie wniosku Strony-2-3

Wymiana zagranicznego prawa jazdy bez Konwencji z egzaminem

2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy- wersja edytowalna
2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja pdf
Informacja_wypełnianie wniosku_PDF Strony-1_4
Informacja_wypełnianie wniosku_PDF Strony-1-4-6

Zwrot / przywrócenie uprawnień na okres do roku

2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja edytowalna
2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja pdf
1_Informacja_wypełnianie wniosku
Informacja_wypełnianie wniosku Strony-2-3-7

Zwrot / przywrócenie uprawnień na okres powyżej roku

2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja edytowalna
2_Pełnomocnictwo_prawa jazdy – wersja pdf
Informacja_wypełnianie wniosku Strony-1-4-8
Informacja_wypełnianie wniosku Strony-2-3-8

Rejestracja
Pojazd nowy krajowy

1_wniosek o rejestrację – wersja edytowalna
1_wniosek o rejestrację – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
Wniosek_ rejestracja_wzór 1

Pojazd używany krajowy

1_wniosek o rejestrację – wersja edytowalna
1_wniosek o rejestrację – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
wniosek o rejestrację_wzór 2

Pojazd nowy z zagranicy

1_wniosek o rejestrację – wersja edytowalna
1_wniosek o rejestrację – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
Wniosek_ o rejestrację_wzór 3

Pojazd używany z zagranicy

1_wniosek o rejestrację – wersja edytowalna
1_wniosek o rejestrację – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
Wniosek o rejestrację_wzór 4

Pojazd marki ‚SAM’

1_wniosek o rejestrację – wersja edytowalna
1_wniosek o rejestrację – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
Wniosek o rejestrację_wzór 5

Pojazd zabytkowy

1_wniosek o rejestrację – wersja edytowalna
1_wniosek o rejestrację – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
Wniosek o rejestrację_wzór 6

Rejestracja czasowa na wniosek właściciela

1_wniosek o rejestrację – wersja edytowalna
1_wniosek o rejestrację – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Karta informacyjna_rejestracja jachtu (1)
1_wniosek o rejestrację (1) – wersja pdf
2_pełnomocnictwo (1) – wersja pdf

Wyrejestrowanie

Demontaż

1_wniosek rejestracja- wersja edytowalna
1_wniosek rejestracja – wersja pdf
2_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja edytowalna
2_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja pdf
3_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
3_pełnomocnictwo – wersja pdf
wniosek_ rejestracja_wzór_8

Kradzież

1_wniosek rejestracja – wersja edytowalna
1_wniosek rejestracja – wersja pdf
2_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja edytowalna
2_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja pdf
3_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
3_pełnomocnictwo – wersja pdf
wniosek rejestracja_wzór_9

Trwała, zupełna utrata posiadania pojazdu

1_wniosek rejestracja – wersja edytowalna
1_wniosek rejestracja – wersja pdf
2_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja edytowalna
2_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja pdf
3_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
3_pełnomocnictwo – wersja pdf
wniosek rejestracja_wzór 10

Wywóz z kraju (rejestracja za granicą, zbycie za granicę)

1_wniosek rejestracja – wersja edytowalna
1_wniosek rejestracja – wersja pdf
2_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja edytowalna
2_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja pdf
3_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
3_pełnomocnictwo – wersja pdf
wniosek rejestracja_wzór 11

Zniszczenie (kasacja) za granicą

1_wniosek rejestracja – wersja edytowalna
1_wniosek rejestracja – wersja pdf
2_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja edytowalna
2_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja pdf
3_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
3_pełnomocnictwo – wersja pdf
wniosek rejestracja_wzór 12

Czasowe wycofanie z ruchu

1_wniosek czasowe wycofanie z ruchu – wersja edytowalna
1_wniosek czasowe wycofanie z ruchu – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf

Zawiadomienie o zbyciu / nabyciu pojazdu

1_zawiadomienie o zbyciu pojazdu – wersja edytowalna
1_zawiadomienie o zbyciu pojazdu – wersja pdf
2_zawiadomienie o nabyciu pojazdu – wersja edytowalna
2_zawiadomienie o nabyciu pojazdu – wersja pdf
3_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
3_pełnomocnictwo – wersja pdf
4_zawiadomienie o zbyciu pojazdu_wzór – wersja edytowalna
4_zawiadomienie o zbyciu pojazdu_wzór – wersja pdf
5_zawiadomienie o nabyciu pojazdu_wzór – wersja edytowalna
5_zawiadomienie o nabyciu pojazdu_wzór – wersja pdf

Rejestracja pozostałe

Wymiana dowodu rejestracyjnego

1_wniosek_zmiany – wersja edytowalna
1_wniosek_zmiany – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
3_wniosek zmiany_wzór 15 – wersja pdf

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

1_wniosek o wtórnik – wersja edytowalna
1_wniosek o wtórnik – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
3_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja edytowalna
3_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja pdf
4_wniosek o wtórnik_wzór 16 – wersja pdf

Wtórnik karty pojazdu

1_wniosek o wtórnik – wersja edytowalna
1_wniosek o wtórnik – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
3_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja edytowalna
3_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja pdf
4_wniosek o wtórnik_wzór 17 – wersja pdf

Wpis LPG, hak holowniczy

1_wniosek_zmiany – wersja edytowalna
1_wniosek_zmiany – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
3_wniosek zmiany_wzór 18 – wersja pdf

Wtórnik nalepy kontrolnej, znaków legalizacyjnych

1_wniosek o wtórnik – wersja edytowalna
1_wniosek o wtórnik – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
3_wniosek o wtórnik_wzór 19 – wersja pdf

Wpis taxi, nauka jazdy

1_wniosek_zmiany – wersja edytowalna
1_wniosek_zmiany – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
3_wniosek zmiany_wzór 20 – wersja pdf

Wtórnik tablic rejestracyjnych

1_wniosek_zmiany – wersja edytowalna
1_wniosek_zmiany – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
3_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja edytowalna
3_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja pdf
4_wniosek zmiany_wzór_21 – wersja pdf

Tabliczka znamionowa zastępcza , nadanie cech identyfikacyjnych

1_wniosek_zmiany – wersja edytowalna
1_wniosek_zmiany – wersja pdf
2_oświadczenie_233 kodeks karny
2_oświadczenie_233 kodeks karny – wersja pdf
3_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
3_pełnomocnictwo – wersja pdf
4_wniosek zmiany_wzór 22 – wersja pdf

Zmiana rodzaju pojazdu, danych technicznych

1_wniosek_zmiany – wersja edytowalna
1_wniosek_zmiany – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
3_wniosek zmiany_wzór 23 – wersja pdf

Zwrot zatrzymanego dowodu, pozwolenia czasowego

1_wniosek o zwrot DR – wersja edytowalna
1_wniosek o zwrot DR – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
3_wniosek o zwrot DR_wzór 24 – wersja pdf

Zmiana danych w dowodzie (adres zamieszkania właściciela pojazdu)

1_wniosek rejestracja – wersja edytowalna
1_wniosek rejestracja – wersja pdf
2_pełnomocnictwo – wersja edytowalna
2_pełnomocnictwo – wersja pdf
3_wniosek_zmiany – wersja edytowalna
3_wniosek_zmiany – wersja pdf
4_wniosek_ rejestracja_wzór 25 – wersja pdf
5_wniosek_zmiany_wzór_25 – wersja pdf

Wydanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Transport drogowy

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób

KARTA INFORMACYJNA WOM.7250.01
OŚWIADCZENIE _NK_ZP_ZT
OŚWIADCZENIE BAZA
OŚWIADCZENIE OZZK
OŚWIADCZENIE ZT
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA
WNIOSEK ZMIANA DODATKOWY WYPIS
WNIOSEK ZMIANY WYKAZ POJAZDÓW
WYKAZ POJAZDÓW

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób

KARTA INFORMACYJNA WOM.7250.08
OŚWIADCZENIE
WNIOSEK DODATKOWY WYPIS,ZMIANA
WNIOSEK WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
WYKAZ POJAZDÓW

Licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

KARTA INFORMACYJNA WOM.7250
OŚWIADCZENIE REPUTACJA
OŚWIADCZENIE ZARZĄDZAJĄCY TRANSPORTEM
WNIOSEK O WYDANIE
WNIOSEK ZMIANA WYDANIE WTÓRNIKA

Licencja w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, oraz powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób

Karta_licencja_przewóz osób 5,7,9
Karta_zmiana_przewóz osób 5,7,9
OŚWIADCZENIE REPUTACJA
Wniosek o wydanie licencji 5,7,9
Wniosek o zmianę licencji 5,7,9
WYKAZ POJAZDÓW

Wydział Ochrony Środowiska

Dofinansowanie spółek wodnych
Oświadczenie do wniosku na charty – wersja edytowalna
Oświadczenie do wniosku na charty – wersja pdf
Wiosek o wydanie zezwolenia na charty – wersja edytowalna
Wiosek o wydanie zezwolenia na charty – wersja pdf
Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów – wersja edytowalna
Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów – wersja pdf
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt Cites – wersja edytowalna
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt Cites – wersja pdf
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt CITES – wersja edytowalna
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt CITES – wersja pdf
Wniosek świadectwo legalności pozyskania drewna – wersja edytowalna
Wniosek świadectwo legalności pozyskania drewna – wersja pdf
Zaświadczenie o lasach – wersja edytowalna
Zaświadczenie o lasach – wersja pdf

Wydział Architektury

A wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
A wniosek o przeniesienie zgłoszenia
A wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
A wniosek samodzielność lokali – bankowe
A wniosek samodzielność lokali – notarialne
A zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu
B1-wniosek-o-pozwolenie-na-budowę
B-2 zgłoszenie budynku jednorodzinnego
B-3 OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
B-4 INFO UZUPEŁNIAJĄCE
oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
zgłoszenia inne

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

P wniosek o udostępnienie materiałów z PZGiK
P1 mapa zasadnicza i ewidencyjna
P2 udostępnienie BDOT500
P3 udostępnienie GESUT
P4 udostępnienie BDOT500
P5 udostępnienie rejestru cen nieruchomości
P6 udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
P7 udostępnienie innych materiałów
Zgłoszenie pracy geodezyjnej
Zgłoszenie uzupełniające
EGiB Wniosek o wypis lub wyrys
PEŁNOMOCNICTWO DRUK – wersja edytowalna
PEŁNOMOCNICTWO DRUK – wersja pdf
podanie o zmianę danych – wersja edytowalna
podanie o zmianę danych – wersja pdf
Wniosek na naradę koordynacyjną
wniosek o naliczenie opłaty z tyt. użytkowania wieczystego
Wniosek o udostępnienie materiałów
Wniosek o wyd. zaśw. o przekszt. prawa UW w prawo własności(1)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej przekształceniowej
podanie o udzielenie wyższej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej (dotyczy instalacji technicznych naziemnych i podziemnych)
Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzenia technicznego – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-32-05-099


Zezwolenie na umieszczenie reklamy w drodze powiatowej
Wniosek o zezwolenia na umieszczenie reklamy – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-30-59-027

Zezwolenie na zajęcie pasa drogi powiatowej na czas robót
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-32-29-758

Zezwolenie na lokalizację zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi powiatowej
wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-30-49-291

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I, kategorii II, kategorii III
wniosek-zezwolenie-kat – I -na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego- wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-31-07-202
wniosek-zezwolenie-kat – II -na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-32-13-479
wniosek-zezwolenie-kat – III -na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-31-57-019

Opinie i uzgodnienia
wniosek_wydanie_opinii_komunikacyjnej z zakresu zarządzania ruchem – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-31-23-758
wniosek_wydanie_opinii_komunikacyjnej – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-31-15-281

Zatwierdzenia projektów organizacji ruchu
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI RUCHU-1 – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-30-34-800

Opiniowanie projektów
WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE ORGANIZACJI RUCHU-2 – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-32-21-630