Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Formularze do pobrania

Wydział Obsługi Mieszkańców

Prawa jazdy

Ze względów technicznych (ściśle wymagane rozmieszczenie pól, odpowiednia jakość druku) wymagane jest korzystanie z wniosków oryginalnych, dostępnych w wydziałach komunikacji.

Wydanie lub rozszerzenie prawa jazdy

1_pełnomocnictwo prawa jazdy
3_informacja_wypełnienie wniosku_strony_2-3_1
2_informacja_wypełnienie wniosku_strony_1-4_1

Wtórnik prawa jazdy:

1_pełnomocnictwo prawa jazdy
2_strony_1-4_2
3_strony_2-3_2

Zmiana danych w prawie jazdy – przedłużenie ważności

1_pełnomocnictwo prawa jazdy
2_strony_1-4_3
3_strony_2-3_3

Międzynarodowe prawo jazdy

1_pełnomocnictwo prawa jazdy
2_strony_1-4_4
3_strony_2-3_4

Wpis w prawie jazdy – odbycie kwalifikacji

1_pełnomocnictwo prawa jazdy
2_strony_1-4_5
3_strony_2-3_5

Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez UE EFTA bez egzaminu

1_pełnomocnictwo prawa jazdy
2_strony_1-4_6
3_strony_2-3_6

Wymiana zagranicznego prawa jazdy bez Konwencji z egzaminem

1_pełnomocnictwo prawa jazdy
2_strony_1-4_7
3_strony_2_3_7

Zwrot / przywrócenie uprawnień na okres do roku

1_pełnomocnictwo prawa jazdy
2_strony_1_4_8
3_strony_2-3_8

Zwrot / przywrócenie uprawnień na okres powyżej roku

1_pełnomocnictwo prawa jazdy
2_strony_1-4_9
3_strony_2-3_9

Rejestracja
Pojazd nowy krajowy

1_wniosek o rejestrację
2_pełnomocnictwo
3_niosek o rejestrację_wzór_1

Pojazd używany krajowy

1_wniosek o rejestrację
2_pełnomocnictwo
3_wniosek o rejestrację_wzór 2

Pojazd nowy z zagranicy

1_wniosek o rejestrację
2_pełnomocnictwo
3_wniosek o rejestrację_wzór_3

Pojazd używany z zagranicy

1_wniosek o rejestrację
2_pełnomocnictwo
3_wniosek o rejestrację_wzór_4

Pojazd marki 'SAM’

1_wniosek o rejestrację
2_pełnomocnictwo
Wniosek o rejestrację_wzór_5

Pojazd zabytkowy

1_wniosek o rejestrację
2_pełnomocnictwo
3_wniosek o rejestrację_wzór 6

Rejestracja czasowa na wniosek właściciela

1_wniosek o rejestrację
2_pełnomocnictwo

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Karta informacyjna_rejestracja jachtu (1)
1_wniosek o rejestrację (1) – wersja pdf
2_pełnomocnictwo (1) – wersja pdf

Wyrejestrowanie

Demontaż

1_wniosek o rejestrację
2_pełnomocnictwo

Kradzież

1_wniosek rejestracja
2_oświadczenie_233 kodeks karny
3_pełnomocnictwo
4_wniosek_ rejestracja_wzór_9

Trwała, zupełna utrata posiadania pojazdu

1_wniosek rejestracja
2_oświadczenie_233 kodeks karny
3_pełnomocnictwo
4_wniosek_ rejestracja_wzór_10

Wywóz z kraju (rejestracja za granicą, zbycie za granicę)

1_wniosek rejestracja
2_oświadczenie_233 kodeks karny
3_pełnomocnictwo
4_wniosek_ rejestracja_wzór_11

Zniszczenie (kasacja) za granicą

1_wniosek rejestracja
2_oświadczenie_233 kodeks karny
3_pełnomocnictwo
4_wniosek_ rejestracja_wzór_12

Czasowe wycofanie z ruchu

1_wniosek czas. wycofanie z ruchu
2_pełnomocnictwo

Zawiadomienie o zbyciu / nabyciu pojazdu

1_zawiadomienie o zbyciu pojazdu
2_zawiadomienie o nabyciu pojazdu
3_pełnomocnictwo
4_zawiadomienie o zbyciu pojazdu_wzór
5_zawiadomienie o nabyciu pojazdu_wzór

Rejestracja pozostałe

Wymiana dowodu rejestracyjnego

1_wniosek_zmiany
2_pełnomocnictwo
3_wniosek_zmiany_wzór_15

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

1_wniosek o wtórnik
2_pełnomocnictwo
3_oświadczenie_233 kodeks karny
4_wniosek o wtórnik_wzór_16

Wtórnik karty pojazdu

1_wniosek o wtórnik
2_pełnomocnictwo
3_oświadczenie_233 kodeks karny
4_wniosek o wtórnik_wzór_17

Wpis LPG, hak holowniczy

1_wniosek_zmiany
2_pełnomocnictwo
3_wniosek_zmiany_wzór_18

Wtórnik nalepy kontrolnej, znaków legalizacyjnych

1_wniosek o wtórnik
2_pełnomocnictwo
3_wniosek o wtórnik_wzór_19

Wpis taxi, nauka jazdy

1_wniosek_zmiany
2_pełnomocnictwo
3_wniosek_zmiany_wzór_20

Wtórnik tablic rejestracyjnych

1_wniosek_zmiany
2_pełnomocnictwo
3_oświadczenie_233 kodeks karny
4_wniosek_zmiany_wzór_21

Tabliczka znamionowa zastępcza, nadanie cech identyfikacyjnych

1_wniosek_zmiany
2_oświadczenie_233 kodeks karny
3_pełnomocnictwo
4_wniosek_zmiany_wzór_22

Zmiana rodzaju pojazdu, danych technicznych

1_wniosek_zmiany
2_pełnomocnictwo
3_oświadczenie_233 kodeks karny
4_wniosek_zmiany_wzór_23

Zwrot zatrzymanego dowodu, pozwolenia czasowego

1_wniosek o zwrot DR
2_pełnomocnictwo
3_wniosek o zwrot DR_wzór_24

Zmiana danych w dowodzie (adres zamieszkania właściciela pojazdu)

1_wniosek_zmiany
2_pełnomocnictwo
3_wniosek_zmiany_wzór_25

Wydanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Transport drogowy

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób

KARTA INFORMACYJNA WOM.7250.01
OŚWIADCZENIE _NK_ZP_ZT
OŚWIADCZENIE BAZA
OŚWIADCZENIE OZZK
OŚWIADCZENIE ZT
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA
WNIOSEK ZMIANA DODATKOWY WYPIS
WNIOSEK ZMIANY WYKAZ POJAZDÓW
WYKAZ POJAZDÓW

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób

Karta_przewozy na potrzeby własne_7250.08
4_wykaz pojazdów
3_zgłoszenie zmian w wykazie pojazdów
2_wniosek OZZ
1_wniosek OWZ

Licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

KARTA INFORMACYJNA WOM.7250
OŚWIADCZENIE REPUTACJA
OŚWIADCZENIE ZARZĄDZAJĄCY TRANSPORTEM
WNIOSEK O WYDANIE
WNIOSEK ZMIANA WYDANIE WTÓRNIKA

Licencja w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, oraz powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób

Karta_licencja_przewóz osób 5,7,9
Karta_zmiana_przewóz osób 5,7,9
OŚWIADCZENIE REPUTACJA
Wniosek o wydanie licencji 5,7,9
Wniosek o zmianę licencji 5,7,9
WYKAZ POJAZDÓW

Wydział Ochrony Środowiska

Dofinansowanie spółek wodnych
Oświadczenie do wniosku na charty – wersja edytowalna
Oświadczenie do wniosku na charty – wersja pdf
Wiosek o wydanie zezwolenia na charty – wersja edytowalna
Wiosek o wydanie zezwolenia na charty – wersja pdf
Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów – wersja edytowalna
Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów – wersja pdf
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt Cites – wersja edytowalna
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt Cites – wersja pdf
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt CITES – wersja edytowalna
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt CITES – wersja pdf
Wniosek świadectwo legalności pozyskania drewna – wersja edytowalna
Wniosek świadectwo legalności pozyskania drewna – wersja pdf
Zaświadczenie o lasach – wersja edytowalna
Zaświadczenie o lasach – wersja pdf

Wydział Architektury

PB-1 wniosek o pozwolenie na budowę od 01.07.2021
PB-2 zgłoszenie od 18.02.2021
PB-2a zgłoszenie budynek jednorodzinny od 05.07.2021
oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiórkę od 26.02.2021
PB-4 zgłoszenie rozbiórki od 19.02.2021
PB-5 oświadczenie o dysponowaniu od 01.07.2021
PB-6 wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki
PB-7 zmiana pozwolenia na budowę od 01.07.2021
PB-8 wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
PB-9 wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę od 20.02.2021
PB-10 wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych od 20.02.2021
PB-11 wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia od 20.02.2021
PB-14 wejście w teren od 17.02.2021
PB-18 zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania 17.02.2021
A wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
A wniosek samodzielność lokali – bankowe
A wniosek samodzielność lokali – notarialne

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

P wniosek o udostępnienie materiałów z PZGiK
P1 mapa zasadnicza i ewidencyjna
P2 udostępnienie BDOT500
P3 udostępnienie GESUT
P4 udostępnienie BDOT500
P5 udostępnienie rejestru cen nieruchomości
P6 udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
P7 udostępnienie innych materiałów
Zgłoszenie pracy geodezyjnej
Zgłoszenie uzupełniające
Wniosek na naradę koordynacyjną
wniosek o naliczenie opłaty z tyt. użytkowania wieczystego
Wniosek o udostępnienie materiałów
Wniosek o wyd. zaśw. o przekszt. prawa UW w prawo własności(1)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej przekształceniowej
podanie o udzielenie wyższej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia

4_WNIOSEK DLA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO
3_PEŁNOMOCNICTWO DRUK
2_ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH
1_WNIOSEK O WYPIS I WYRYS

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej (dotyczy instalacji technicznych naziemnych i podziemnych)
Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzenia technicznego – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-32-05-099

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w drodze powiatowej
Wniosek o zezwolenia na umieszczenie reklamy – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-30-59-027

Zezwolenie na zajęcie pasa drogi powiatowej na czas robót
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-32-29-758

Zezwolenie na lokalizację zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi powiatowej
wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-30-49-291

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I i kategorii II
wniosek-zezwolenie-kat-I-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego-wersja-edytowalna
wniosek-zezwolenie-kat-II-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego-wersja-edytowalna
wniosek-zezwolenie-kat-I-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego
wniosek-zezwolenie-kat-II-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego

Opinie i uzgodnienia
wniosek_wydanie_opinii_komunikacyjnej z zakresu zarządzania ruchem.doc pdf
wniosek_wydanie_opinii_komunikacyjnej z zakresu zarządzania ruchem

wniosek_wydanie_opinii_komunikacyjnej – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-31-15-281

Zatwierdzenia projektów organizacji ruchu
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI RUCHU-1 – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-30-34-800

Opiniowanie projektów
WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE ORGANIZACJI RUCHU-2 – wersja edytowalna
Skan_2020-07-06_09-32-21-630

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst