Nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na sprzedaż

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W PARZNIEWIE DZIAŁKA EW. NR 6/1 OBR. PARZNIEW W GM. BRWINÓW

Niezabudowana nieruchomość o powierzchni 15 ha, położona w Parzniewie w dogodnej lokalizacji w pobliżu autostrady A2 w niedalekiej odległości od dróg wojewódzkich nr 719 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki oraz 720 Brwinów – Nadarzyn. W pobliżu zabudowa usługowa: hale magazynowe, hale produkcyjne.

 

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY UL.WARSZAWSKIEJ DZIAŁKA EW. NR 214/1 OBR. OTRĘBUSY GM.BRWINÓW

Niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,8817 ha, w kształcie trójkątnym, położona w Otrębusach przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 719 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki oraz 720 Brwinów – Nadarzyn. Nieruchomość leży na obszarze przeznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel. Uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, wodociąg, gaz. Nieruchomość położona w odległości 500 m od przystanku kolejki WKD Otrębusy. Przystanek autobusowy położony przy nieruchomości.

 

KOMPLEKS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W BRWINOWIE

Kompleks niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni około 4 ha, z wydzielonymi trzema działkami usługowymi o pow. od 1 ha do 2 ha. Teren położony przy trasie wojewódzkiej nr 719 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. Nieruchomość leży na obszarze przeznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod ekstensywną zabudowę. Przy nieruchomości znajdują się kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, wodociąg, gaz. Nieruchomość położona w odległości 1500 m od przystanku kolejki WKD Otrębusy oraz 500 m od przystanku autobusowego. W okolicy dominuje zabudowa usługowa. W pobliżu znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

 

KOMPLEKS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH PRZY UL. PSZCZELIŃSKIEJ

Kompleks nieruchomości o łącznej powierzchni około 12 ha, z wydzielonymi działkami budowlano usługowymi o pow. od 3000 m2 do 7000 m2 . Teren położony przy trasie 720 Brwinów – Nadarzyn w pobliżu trasy wojewódzkiej nr 719 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. Plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie uchwalania (usługi, usługi medyczne, zabudowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa) Przy kompleksie nieruchomości znajduje się kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, wodociąg, gaz. Nieruchomość położona w odległości 1200 m od przystanku kolejki WKD Otrębusy oraz 300 m od przystanku autobusowego. W okolice dominuje zabudowa wielorodzinna. W pobliżu znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

 

KOMPLEKS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH MIĘDZY UL. PSZCZELIŃSKĄ I UL. WARSZAWSKĄ W BRWINOWIE

Kompleks niezabudowanych nieruchomość o łącznej powierzchni około 20 ha, z wydzielonymi działkami budowlano usługowymi o pow. od 3000 m2 do 7000 m2 . Teren położony między dwoma trasami wojewódzkimi nr 719 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki oraz 720 Brwinów – Nadarzyn. Nieruchomość leży na obszarze przeznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod ekstensywną zabudowę. Przy nieruchomości znajdują się kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, wodociąg, gaz. Nieruchomość położona w odległości 1000 m od przystanku kolejki WKD Otrębusy oraz 500 m od przystanku autobusowego. W okolice dominuje zabudowa jednorodzinna. W pobliżu znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

 

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY UL. MECHANIKÓW W PRUSZKOWIE DZIAŁKA EW. NR 434 OBR. 19

Zabudowana nieruchomość o powierzchni 0,4575 ha, o kształcie prostokątnym o szerokości 61 m i długości około 75 m położona przy ul. Mechaników w Pruszkowie, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo wysokie i usługi oznaczona symbolem 2MW/U: •6 kondygnacji nadziemnych, maksymalna wysokość budynku 24 m, •2 kondygnacje podziemne, •10% powierzchni biologicznie czynnej do zabudowy usługowo – mieszkaniowej, •5% powierzchni biologicznie czynnej do zabudowy usługowej. Uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, wodociąg, gaz. Nieruchomość położona w odległości 700 m od przystanku kolejki SKM Pruszków. Przystanek autobusowy położony przy nieruchomości. Kompleks szkolno – sportowy oddalony 300 m od nieruchomości. W sąsiedztwie powstaje nowa inwestycja mieszkaniowo usługowa.

 

Kontakt:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
tel. 22 738 15 75
e-mail: nieruchomosci@powiat.pruszkow.pl