Zarząd Powiatu Pruszkowskiego serdecznie zaprasza Mieszkańców na świąteczny koncert kolęd zespołu Arka Noego, który odbędzie się w niedzielę, 30 grudnia 2018 r. o godz. 19.00 w kościele p.w. św. Kazimierza przy ul. Kraszewskiego 23 w Pruszkowie.

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował zaproponowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie projekt „Planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego”. Projekt zakłada zmniejszenie liczby dyspozytorni pogotowia ratunkowego na terenie całego Mazowsza i podział Mazowsza na trzy rejony operacyjne, a nie tak jak było wcześniej na sześć. Według planu od 1 kwietnia 2019 r. nasz rejon będzie obsługiwany przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego, która będzie obsługiwała także obszar powiatów: warszawskiego zachodniego, piaseczyńskiego, sochaczewskiego, grodziskiego i żyrardowskiego oraz teren Radomia.

Powstała pierwsza jadłodzielnia w Pruszkowie. Mieści się ona przy ul. Kraszewskiego 18 i jest otwarta w godz. 8:00 -21:00. Jadłodzielnia działa w ramach ruchu nazywanego foodsheringiem.

Uprzejmie zapraszamy na III sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

W niedzielę, 16 grudnia br. w Hali Sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie odbył się Świąteczny Turniej Minikoszykówki Chłopców z rocznika 2007 i 2008 o Puchar Starosty Pruszkowskiego Pana Krzysztofa Rymuzy.

W Domu Miłosierdzia w Walendowie, prowadzonym przez Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, w zeszły piątek (11 grudnia) odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe.

Powiat Pruszkowski 2 stycznia 2019 roku uruchomił działalność Dziennego Domu „Senior+” w Pruszkowie. Celem funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” jest wsparcie seniorów (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji (w tym prozdrowotnej), obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć odbywa się w Dziennym Domu „Senior+”, zlokalizowanym w budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie.

Z inicjatywy Starosty Krzysztofa Rymuzy odbył się pierwszy w tej kadencji konwent gmin Powiatu Pruszkowskiego.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Starosty Pruszkowskiego (Nr 15/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku) dzień 24 grudnia 2018 r. ustalony został dniem wolnym od pracy. W związku z tym dzień 8 grudnia 2018 r.(sobota) będzie dniem pracy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Urząd będzie czynny w godzinach 8.00 – 16.00.

Uprzejmie zapraszamy na II sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).