W dniu 8 listopada 2011 r. Firma Strabag Sp. z o.o. poinformowała Starostwo Powiatowe o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, w związku z prowadzoną przebudową skrzyżowania ul. Brzozowej z ul. Komorowską na granicy Komorowa i Pruszkowa.

Uległ zmianie termin otwarcia dla ruchu ul. Promyka w Pruszkowie. Termin został przesunięty na 15.11.2011 r. Czas trwania prac, prowadzonych przez firmę BUDIMEX SA (wykonawcy Autostrady A-2), został wydłużony ze względu na problemy przebudowy infrastruktury podziemnej oraz ze względu na bardzo niekorzystne warunki gruntowo-wodne przy budowie najazdu na wiadukt.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowych, przygotowywanych przez Powiat Pruszkowski, obchodach Święta Niepodległości. Wykład, msza święta w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie w uroczystej oprawie, złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki i tablicą Polskiej Organizacji Wojskowej w Pruszkowie, Patriotyczny Salon Poezji oraz koncert zespołu Vintage to propozycja rodzinnego spędzenia czasu w listopadowe świąteczne dni.

W sobotę 5 listopada 2011 r. zostanie zamknięta dla ruchu ulica Regulska w Regułach (gm. Michałowice) na odcinku przy przejeździe kolejowym.

Wielki finał już wkrótce! Wszyscy, którzy kochają Mazury, czekają na wyniki światowego głosowania na Nowe 7 Cudów Przyrody. Do 11 listopada można jeszcze wesprzeć polskie jeziora w tym prestiżowym konkursie, oddając swój głos.

Konferencja

28.10.2011

„Wyjść z cienia i izolacji – działania Powiatu Pruszkowskiego w zakresie budowania partnerstwa na rzecz wsparcia i rodzin dotkniętych autyzmem”.

Od 10 października Powiat Pruszkowski, jako pierwszy w województwie mazowieckim, posiada kompletną, jednolicie prowadzoną i w pełni zinformatyzowaną numerację adresową, prowadzoną w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych).

Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” w Pruszkowie oraz Kościół św. Kazimierza w Pruszkowie serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie Szopek. Patronat honorowy nad konkursem objął ks. Proboszcz Marian Mikołajczak.

W związku z wystąpieniem w przeszłości na terenie Powiatu Pruszkowskiego przypadków zatrucia tlenkiem węgla /niestety również śmiertelnych/, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej apeluje o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa w tym zakresie.

X sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego miała szczególnie uroczysty przebieg. Podczas sesji uhonorowano najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. Okazji do podziękowań i gratulacji było jednak znacznie więcej.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019,
z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionów wodnych znajdujących się na obszarze RZGW w Warszawie – region wodny Środkowej Wisły, położony w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego.

Uwaga! Utrudnienia w ruchu!
Przez najbliższe trzy miesiące utrudniony będzie ruch z Brwinowa w stronę Koszajca, Moszny i Domaniewa, ze względu na rozpoczętą budowę mostu w pasie drogi powiatowej nr 3111W na rzece Zimna Woda. Kierowcy muszą korzystać z objazdu przez Biskupice.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości dla małych przedsiębiorstw.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpoczął realizację Projektu „Kierunek – Własna Firma II” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ostatnie galerie: