Już od 29 listopada można oddawać głosy w II edycji konkursu “Gwiazdy Dobroczynności”. Plebiscyt organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z tygodnikiem “Newsweek Polska”, jest największą w Polsce, najbardziej medialną kampanią społeczną, promującą zaangażowanie społeczne gwiazd oraz inicjatywy organizacji pozarządowych w Polsce.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie od 15 grudnia br. serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu na lodowisko w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Wstęp wolny!!!!!!

W dniu 3 listopada 2010 r. w szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzono próbny egzamin z matematyki. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym uczeń mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów. Zdający, którzy uzyskali 15 i więcej punktów egzamin zdali, ponieważ uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

W czwartek 2 grudnia obradowali po raz pierwszy radni IV kadencji Rady Powiatu Pruszkowskiego. Po akcie zaprzysiężenia, radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady. Przewodniczącą Rady Powiatu Pruszkowskiego wybrano Urszulę Wojciechowską, Funkcje wiceprzewodniczących radni powierzyli Marii Cybulskiej, wiceprzewodniczącej rady poprzedniej kadencji oraz Zbigniewowi Makowskiemu, byłemu przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów.

Starosta Pruszkowski przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do ich posesji, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 05, poz. 236 z późn. zm.).

Pierwsza Sesja IV kadencji Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się w dniu 2 grudnia 2010 r. o godz. 18.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro)

Tegoroczne obchody Dnia Pracownika Socjalnego, przypadające na dzień 21 listopada zbiegły się z datą wyborów samorządowych. Dlatego uroczystości związane z obchodami święta pracowników służb społecznych, działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego odbyły się w piątek 26 listopada.

W czwartek 18 listopada, dokładnie w rok od rozpoczęcia inwestycji dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi, wieńczącego zakończenie prac budowlanych przy rozbudowie hali MOS w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. W uroczystości wzięli udział Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski, członkowie zarządu Powiatu Pruszkowskiego, radni powiatowi, trenerzy i działacze sportu, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

W środę, 17 listopada 2010 r. z inicjatywy Starosty Pruszkowskiego, Elżbiety Smolińskiej odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem Wojewody Mazowieckiego Andrzejem Rybusem-Tołłoczko, na temat form i możliwości współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej.

Podziękowania

19.11.2010

Podziękowania od Samorządowego Przedszkola w Otrębusach.

List Gratulacyjny

19.11.2010

List Gratulacyjny za III kadencję samorządu Powiatowego dla szanownej pani Elżbiety Anny Smolińskiej.

Uroczyste przecięcie wstęgi w wejściu do nowego skrzydła budynku szkoły dokonane przez Elżbietę Smolińską Starostę Pruszkowskiego, Wandę Kurek dyrektora szkoły i przewodniczącą samorządu uczniowskiego było symbolicznym aktem wieńczącym zakończenie rozbudowy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie.

Przebudowa i modernizacja historycznego budynku szpitala powiatowego na Wrzesinie została zakończona. W środę, 10 listopada odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi z udziałem władz szpitala i powiatu pruszkowskiego.

W dniu obchodów Święta Niepodległości Powiat Pruszkowski zorganizował premierowy pokaz filmu dokumentalnego zrealizowanego przez Adama Gzyrę „Dulag 121”.

Ostatnie galerie: