W związku z kolejnym etapem remontu linii kolejowej Warszawa – Łódź i zamknięciem toru dalekobieżnego nr 2 na odcinku Radziwiłłów Mazowiecki – Miedniewice, wystąpią utrudnienia w ruchu pociągów. 1 marca br. Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska wprowadziły zmiany w rozkładach jazdy, które są spowodowane trwającymi pracami modernizacyjnymi.

Elżbieta Smolińska – Starosta Pruszkowski ze względu na konieczność omówienia tematów związanych ze stanem zagrożenia powodziowego i przygotowaniem procedur postępowania w przypadku wystąpienia wypadków drogowych z udziałem zwierząt, zwołała posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obrady zespołu odbyły się 22 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Od 22 do 28 lutego organizowany jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami.

Szanowny podatniku!

14.02.2011

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. Sobota 05.03.2011r. w godzinach 9.00 do 13.00.

Zapraszamy Państwa na cykl audycji „Piątki z podatkami”
w Radio Bogoria (94,5 FM), dotyczące rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010r., prowadzone przez pracowników US w Pruszkowie, US w Grodzisku
Mazowieckim oraz US w Żyrardowie.

Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu medialnym działa od początku tego roku szkolnego w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie. Jej utworzenie było odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość informacyjną i rosnące wymagania w stosunku do młodych ludzi, rozpoczynających pracę w mediach.

Uczeń gimnazjum w Komorowie zachorował na bardzo ciężką chorobę, można mu pomóc oddając krew.

To program Powiatu Pruszkowskiego przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zwraca się do podmiotów posiadających uprawnienia do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2010 rok Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Przemysław Tandecki, uczeń klasy IIIf Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie zakwalifikował się do finału XXXVII Olimpiady Historycznej.

Do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wpłynęła informacja od BUDIMEX S.A Wykonawcy budowy Autostrady A-2 Stryków – Konotopa –odcinka E, dotycząca wydłużenia okresu trwania robót, ze względu na przedłużający się czas remontu kolektora sanitarnego w ul. Promyka w Pruszkowie.

Nowoczesna poradnia stomatologiczna rozpoczęła działalność 1 lutego w budynku przy ul. Drzymały 19/21 w Pruszkowie. Placówkę uruchomił Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Pruszkowski.

Ostatnie galerie: