W kwietniu br. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Pan Karol Musioł, przesłał na ręce Pani Starosty – Elżbiety Smolińskiej zaproszenie do udziału w piatej ogólnopolskiej edycji realizowanego prze Uniwersytet Jagielloński programu „Poławiacze Pereł”.

Szkolenia

23.06.2010

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wraz Centrum Szkoleń i Ekspertyz Europejskich Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia realizowane w ramach PROJEKTU nr PO KL.09.04.00-14-110/09 z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w szkołach, przeciwdziałania terroryzmowi oraz nabycie praktycznych umiejętności w skutecznej komunikacji interpersonalnej „nauczyciel – uczeń”.

Zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Powiat Pruszkowski odnotował najwyższą frekwencję spośród powiatów z całego Mazowsza. W sumie głos oddało 78 647 osób, czyli 66,25 % uprawnionych do głosowania. Wyższą frekwencję odnotowała jedynie Warszawa, gdzie zagłosowało 68,93 % uprawnionych.

Zapraszamy na komedię Moliera „Uczone Białogłowy”.

Apel

14.06.2010

Zbiórka Pamiątek dla nowopowstającego Muzeum Dulagu 121 od 18 czerwca do 1 października 2010r.

W związku z powodzią, która nawiedziła całą Polskę, Rada Powiatu Pruszkowskiego w dniu 26 maja 2010 r. na XXXVI sesji podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 200 000 zł, powiatowi dotkniętemu klęską powodzi, położonemu na terenie Województwa Mazowieckiego. Pieniądze zostaną przekazane z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odwołuje tryb specjalny wydawania zezwoleń na podstawie art. 56 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DZ.U. Nr 151 poz.1220 ze zm.) na odstrzał bobrów europejskich uszkadzających wały przeciwpowodziowe.

Zapraszamy na Powiatowy Dzien Dziecka 30 maja 2010r. o g. 11.00 do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie.

Mazowsze walczy z żywiołem. Potrzebna jest pomoc! W tej chwili najpilniejsze są środki czystości i dezynfekcji, koce, śpiwory, żywnosć i woda pitna.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 17 maja 2010 r. odbyło się pierwsze, robocze spotkanie z kombatantami, dotyczące Muzeum Dulag 121.

Turniej jest jedną z form realizacji zadań na rzecz profilaktyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, a także zadań edukacyjnych związanych
z utrwalaniem wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów podczas realizacji podstawy programowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzyskiwania przez uczniów karty rowerowej lub motorowerowej.

Ostatnie galerie: