Obwieszczenie

13.08.2010

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy i przebudowy linii kolejowej nr 1.

Od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrze spisowi rozpoczną pierwszy etap Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Dokonają obchodu przedspisowego, który ma na celu zapoznanie się rachmistrza z terenem oraz weryfikację istnienia gospodarstwa rolnego oraz danych o gospodarstwie.

11 sierpnia br. zostanie całkowicie zamknięte dla ruchu skrzyżowanie Warszawskiej z Wojska Polskiego wraz z wiaduktem Okulickiego w Piastowie.

W związku ze zmianą Uchwały o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 22.07.2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatu Pruszkowskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Powiatu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działającymi na terenie naszego Powiatu. Przedmiotem spotkania było uchwalenie „Rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.”.

Sezon urlopowy zachęca do zagranicznych podróży. Na terenie Unii Europejskiej wystarczy nam do tego dowód osobisty, ale do przekroczenia unijnych granic niezbędny jest paszport. Od ubiegłego roku możemy wyrobić paszport na miejscu, za pośrednictwem Terenowego Punktu Paszportowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 19/21.

W niedzielę 1 sierpnia, na terenie Powiatu Pruszkowskiego został rozegrany I etap 67. Tour de Pologne. Wśród wielu osobistości w komitecie honorowym znalazła się również Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Barbara Czaplicka, była radna Powiatu Pruszkowskiego została dzisiaj zaprzysiężona na Posła Sejmu RP. Zastąpi Bronisława Komorowskiego, który po zwycięstwie w wyborach prezydenckich musiał zrzec się mandatu poselskiego.

W dniach od 10.08.2010 r. do 31.08.2010 r. Oddział Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie czasowo zaprzestaje działalności. W okresie tym zostaną wykonane rutynowe czynności związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń Oddziału ze względów epidemiologicznych.

Starosta Pruszkowski, Elżbieta Smolińska ogłasza konkurs na LOGO nowopowstającego Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.

Powiatowy Urząd Pracy w ramach realizowanego programu unijnego „Z podniesioną głową zrób karierę zawodową” przekaże blisko 1,9 mln zł dla bezrobotnych.

W Sali widowiskowej Centrum Kultury Europejskiej „Matecznik” Mazowsze w Karolinie rozpoczęła się piąta ogólnopolska akcja Przystanku „Profilaktyka a Ty”.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, w dniu 16 lipca br. zorganizowała kolejne spotkanie robocze, na którym przedstawiony został aktualny stan zaawansowania prac przy organizacji Muzeum Dulag 121.

Ostatnie galerie: