Szanowni Państwo, W związku z przystąpieniem do konsultacji społecznych, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028″ oraz złożenia ewentualnych uwag. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 będzie podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na […]

Szanowni Państwo, w związku z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną, która w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie urzędu i wymusiła zmiany w organizacji pracy i sposobie obsługi Mieszkańców – przygotowaliśmy dla Państwa zbiór informacji ułatwiających załatwienie spraw z zakresu rejestracji pojazdów: Obowiązujące przepisy dotyczące nakładania kar związane są tylko i wyłącznie z niezawiadomieniem starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu używanego zarejestrowanego na terytorium […]

UWAGA ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia […]

Dzień przed świętem pracownika socjalnego chcemy Państwu przedstawić Panią Katarzynę Borutę. Pani Katarzyna jest pracownikiem socjalnym zatrudnionym w naszym szpitalu na Wrzesinie. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że żyje swoją pracą i ją uwielbia. Zakres działań pracownika socjalnego zatrudnionego w szpitalu powinien być ograniczony przede wszystkim do sfery pracy socjalnej z pacjentem i jego rodziną. Jesteśmy […]

Troje programistów z powiatu pruszkowskiego zawalczy o główną nagrodę w hackathonie dla miast organizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju. Hackathon rozpoczyna się dziś (20.11.) i potrwa do najbliższej niedzieli (22.11.). Programiści będą mieli 48h na sprostanie zadaniu programistycznemu zadanemu przez jedno z miast-uczestników wydarzenia. „Zamierzamy rozwiązać problem przedstawiony przez Chełm, dotyczący uszczelnienia gospodarki śmieciowej. Problem zdaje […]

Informujemy, że 20 listopada 2020 r. w dwóch syrenach alarmowych na terenie miasta Pruszkowa (ul. Księcia Józefa 1 oraz Topolowa 10 SP nr. 1) wymieniane będą zestawy akumulatorowe. W związku z powyższym na wymienionych obiektach mogą zostać uruchomione 5 sekundowe sygnały alarmowe w celu sprawdzenia działania urządzeń. Wymianę zaplanowano między godz. 10.00 – 12.30.

Szanowni Mieszkańcy zaangażujcie się w tworzenie strategii rozwoju elektromobilności, która pomoże Powiatowi Pruszkowskiemu w drodze do smart district! Zapraszamy wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego”  ZOBACZ TUTAJ. Konsultacje trwają od 19 listopada 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. Spostrzeżenia i uwagi można złożyć pisemnie za pomocą formularza – […]

Kilka dni temu rozpoczęła się budowa hali praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycznym i szatniowo-sanitarnym przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie. Koszt tej bardzo potrzebnej dla naszych uczniów inwestycji wyniesie 4.643.615,37 zł. W nowym budynku powstanie hala warsztatów szkolnych z zapleczem szatniowo – sanitarnym i sale do zajęć dydaktycznych oraz zaplecze szatniowo […]

Wystartowała 7. edycja bezpłatnego proekologicznego projektu „Postaw na Słońce” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Do projektu zaproszeni zostali uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów do udziału w projekcie, którego celem jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a […]

Powiat Pruszkowski otrzymał dwa granty dla Domu Pomocy Społecznej w Czubinie na sfinansowanie przedsięwzięć chroniących pensjonariuszy i personel przed skutkami Covid-19: „Wsparcie dla Mazowsza” Wysokość grantu: 252 856,10 zł Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet […]

Zachęcamy do udziału w projekcie pn. „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego+wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji- cała Polska”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla […]