W Powiecie Pruszkowskim dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów. Dzięki współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu powstały miejsca, w których bezpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Zakończył się pierwszy etap budowy nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie. 1 marca, punktualnie o godzinie 8:00, rozbrzmiał pierwszy dzwonek, a uczniowie odebrali klucze do swoich szafek.

W poniedziałek 27 lutego w Powiecie Pruszkowskim rozpoczęły się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, a poświęcone jest ono pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, tzw. Drugiej Konspiracji.

W sobotę 4 marca 2017 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbędzie się spotkanie organizacji pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego. Na zaproszenie Starosty, Maksyma Gołosia ponad stu przedstawicieli organizacji i ruchów społecznych z terenu powiatu będzie dyskutowało na temat rozwoju aktywności społecznej pod hasłem: „Powiat dla społecznie aktywnych”.

Odprawa roczna Policji już za nami. Podczas spotkania podkreślono, że osiągnięte wyniki i efekty pracy policji są możliwe dzięki ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi.

1 marca 2017 roku rozpocznie funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. KAS to połączenie administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej. Połączoną administracją będzie kierował wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś.