W piątek, 18 sierpnia odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 80. rocznicę deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu, zorganizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.  Wzięli w nich udział m.in: Irena Horban i Barbara Ratyńska reprezentujące Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Stanisław Dymura Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego, Michał Landowski […]

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnościami na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Celem programu jest zapewnienie bezpośredniego wsparcia osobom obciążonym stałą opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, przede wszystkim członkom ich rodzin i stałym […]

Zapraszamy wszystkich chętnych na otwarty Dzień Golfa, który odbędzie się 19 września (sobota) 2020 r., na terenie strzelnicy golfowej – Driving Range w Sokołowie (Gmina Michałowice). Początek wydarzenia godz. 10.00, koniec godz. 17.00. W programie: * Spacery golfowe po specjalnie zaaranżowanym polu golfowym Pitch&Chip w grupach osób początkujących, gra z konkursami na tym polu wg […]

Powiat Pruszkowski na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej otrzymał oczyszczacz powietrza dla podopiecznych DPS w Czubinie. Celem nieodpłatnego przekazania oczyszczacza powietrza jest wsparcie domu pomocy społecznej, w którym przebywają głównie mieszkańcy z grupy największego ryzyka zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), osoby starsze i przewlekle chore. Zakup urządzenia sfinansowano […]

Wczoraj w Piastowie odbyło się spotkanie „Piastów – New City – Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa”. Główną ideą projektu jest poprawa jakości i warunków pełnienia funkcji miejskich w miejscu ich koncentracji (centrum Piastowa) i nadanie im nowoczesnego, wysokiego poziomu w zakresie organizacji i formy. W spotkaniu wziął udział Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski. Obszar funkcjonalny projektowanego Centrum zawiera […]

Zapraszamy na pierwszy z serii bezpłatnych spacerów nordic walking: godz. 14:30 w Falentach zbiórka pod bramą pałacu we wtorki o godz. 19:15 spotykamy się w Pruszkowie pod altaną przy dawnym barze „Przystań” w Parku Potulickich. Do zobaczenia ! Spacery są efektem współpracy powiatu i Fundacji Promocji Rekreacji „Kim” oraz dofinansowania w kwocie 5 tys. zł […]

W naszym powiecie, a konkretnie w Pruszkowie działa Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus”. Stowarzyszenie: promuje w społeczeństwie wzory zdrowego stylu życia niesie wszechstronną pomoc ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku prowadzi programy edukacyjne w zakresie wiedzy o alkoholu, niebezpieczeństw z nim związanych oraz propaguje […]

W szkołach prowadzonych przez powiat pruszkowski cały czas realizowane są mniejsze i większe inwestycje, które pomagają usprawnić funkcjonowanie placówek. W kotłowni w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie rozpoczęto prace remontowe polegające na wymianie istniejącego zepsutego kotła niskotemperaturowego na kocioł gazowy kondensacyjny wraz z dostosowaniem technologii kotłowni. Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne i […]